Badanie wpływu wilgotności powietrza na odkształcenia podobrazia – skanowanie 3D obrazu

obrazDokumentacja trójwymiarowa z wykorzystaniem skanerów 3D znajduje coraz szersze zastosowanie. Przekonał się o tym jeden z naukowców SGGW z Wydziału Technologii Drewna. Dzięki współpracy z firmą SAMRTTECH możliwe stało się wykazanie jak dokładnie odkształca się deska podobrazia pod wpływem wilgoci.

Wpływ wilgoci na drewno jest znany od dawna. Jest to szczególnie istotne przy obiekt ach zabytkowych. Przetrzymywanie starych mebli czy obrazów w zbyt wilgotnym środowisku może negatywnie wpłynąć na stan ich zachowania, tworząc odkształcenia niemożliwe do usunięcia. Jednak dotychczas nie było możliwości zmierzenia ich poziomu bez narażenia obiektu na poważne uszkodzenia pod wpływem pomiarów mechanicznych.

obraz_przekrojBadania prowadzone przez jednego z naukowców SGGW miały na celu określenie wpływu wysokiej wilgotności powietrza na odkształcenie deski podobrazia ikony z XIX wieku. Z pomocą przyszła firma SMARTTECH. Dzięki wykorzystaniu skanera 3D MICRON3D color 24 Mpix o najwyższej rozdzielczości dostępnej na rynku możliwe było zbadanie wszystkich, nawet najdrobniejszych detali.

Obraz skanowany był dwukrotnie. Pierwszy raz przed poddaniem go testom. Następnie przez okres 3 miesięcy przetrzymywany był w obraz_siatka_wymiarowaśrodowisku o wysokiej wilgotności powietrza. Po tym okresie wykonano ponowną dokumentację trójwymiarową. Porównanie wyników i stworzenie kolorowej mapy odchyłek pozwoliło wykazać gdzie dokładnie powstały odkształcenia i w jakim stopniu poszczególne fragmenty obrazu były narażone na uszkodzenie.

Przeprowadzone badania pozwolą w przyszłości zwiększyć możliwości zabezpieczania zabytkowych elementów drewnianych przed wpływem wilgoci i zmiennych warunków przetrzymywania obiektu.

Zapraszamy poniżej do przeczytania raportu z pomiaru i wyników analizy:

pdf

Raport z analizy wpływu wilgoci przy wykorzystaniu skanera 3D

Komentowanie jest wyłączone.