Geomagic Wrap

Geomagic Wrap to oprogramowanie do zaawansowanej obróbki danych pomiarowych, takich jak chmury punktów i siatki trójkątów. Umożliwia przeprowadzenie podstawowej analizy, m. in. wymiarowanie stworzonych przekrojów 2D. Dzięki swojej uniwersalności posiada także narzędzia do teksturowania obiektów 3D na podstawie zdjęć, jak i moduł do tworzenia powierzchni parametrycznych.

Oprogramowanie wspiera najpopularniejsze formaty importowanych danych 3D, takie jak .obj, .stl, vrml, .ascii, .ply. Geomagic Wrap znajduje zastosowanie na produkcji, w analizach, projektowaniu, rozwoju produktów i archeologii.


Najważniejsze właściwości oprogramowania Geomagic
 • Dożywotnia licencja,
 • możliwość importu i efektywnej pracy na plikach powyżej 100 milionów punktów,
 • równoległa praca na kilku chmurach (warstwach) w tym samym układzie odniesienia.
  Możliwość przełączania widoczności warstw, ich łączenia oraz wydzielenia zaznaczonych punktów do nowej warstwy;
 • certyfikowane przez PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) algorytmy dokładnego dopasowania powierzchni i krzywizn,
 • możliwość importu danych wraz z teksturą w formatach, takich jak .obj, .stl, .vrml, .ascii, .ply,
 • integracja pomiędzy najpopularniejszymi skanerami 3D i programami graficznymi oraz CAD/CAM.

Najważniejsze funkcje WRAP 2017

Zaawansowane narzędzia do edycji danych pomiarowych:
 • funkcja selekcji chmury punktów poprzez ich obrysowanie w płaszczyźnie ekranu/widoku/dodawania
  i odejmowania kolejnych obrysów w różnych układach odniesienia,
 • możliwość automatycznego czyszczenia chmur punktów w zakresie:
  • usuwania elementów odległych (w tym parametrycznie),
  • redukcji szumów poprzez wygładzanie (bez usuwanie punktów) w oparciu o próbkowanie,
   jednorodne i adaptacyjne, które jest oparte na krzywiźnie.
 • Funkcja rozprostowywania siatki trójkątów wokół wyznaczonej osi,
 • możliwość zagęszczenia wyniku pomiarowego w celu późniejszego przeskalowania go bez utraty
  pierwotnej rozdzielczości (gęstość próbkowania).
 • Automatyczne wykrywanie defektów siatek trójkątów, w tym:
  • wypełnianie dziur z dopasowaniem kształtu do otoczenia i relaksacji siatki trójkątów.
Zaawansowane narzędzia do edycji tekstury:
 • tworzenie i edycja map UV,
 • możliwość pracy z realistyczną tekturą na wynikach pomiarowych ze skanera 3D,
 • nakładanie tekstury ze zdjęć.
Narzędzia do tworzenia powierzchni parametrycznych:
 • automatyczne nakładanie powierzchni parametrycznych,
 • narzędzia do manualnej korekcji wieloboków tworzących łaty powierzchni,
 • ręczna korekcja współczynników naprężenia powierzchni.
Narzędzia do analizy:
 • tworzenie przekrojów obiektów mierzonych.
 • Wymiarowanie 2D powstałych przekrojów: odległości, długości, kąty i średnice.
 • Obliczanie objętości, pola powierzchni, obwodu, symetrii, itp.

Tworzenie modelu starożytnej tablicy babilońskiej w programie Geomagic Wrap


 

Komentowanie jest wyłączone.