Muzealnictwo i archeologia

Skanery 3D firmy SMARTTECH umożliwiają bezpieczne i bezdotykowe pomiary 3D obiektów muzealnych

Skanery 3D SMARTTECH, takie jak ScanBright archeo i MICRON3D color są kompleksowym rozwiązaniem pozwalającym na przeprowadzenie pełnej digitalizacji zabytku – od uzyskania precyzyjnej dokumentacji wieczystej wraz odwzorowaniem kolorów eksponatu aż po tworzenie wirtualnych obiektów muzealnych.


Oprogramowanie SMARTTECH3Dmeasure znajdujące się w zestawie skanera 3D pozwala na:

  • przeprowadzenie dokładnej analizy obiektu,
  • tworzenie wirtualnych przekrojów,
  • wymiarowanie w płaskiej powierzchni i w dowolnych punktach,
  • stworzenie pełnej charakterystyki obiektu,
  • wykonanie wizualizacji do prezentacji bądź na strony WWW,
  • stworzenie kopii obiektu na podstawie wykonanych pomiarów (np. techniką druku 3D).

Skanery 3D do digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego:

micron

MICRON3D color –  skaner 3D przeznaczony do wieczystej archiwizacji w kolorze obiektów zabytkowych. Jest wyposażony w detektor o najwyższej rozdzielczości na rynku – 24 MPix. Połączenie bardzo dużej gęstości pomiaru (nawet 1000 pkt/mm2) z 24 bitowym odwzorowaniem koloru pozwala na udokumentowanie najdrobniejszych szczegółów, takich jak mikropęknięcia czy ślady po narzędziach.


archeoScanBright archeo – system pomiaru bezdotykowego stworzony specjalnie do pomiarów muzealnych. Uwzględnia specyfikę obiektów muzealnych, skanując z wysoką dokładnością przy zachowaniu realistycznej i barwnej tekstury.


universescan3D UNIVERSE – to prawdziwie UNIWERSALNA i mobilna linia skanerów 3D typu Plug & Scan do tworzenia dokumentacji 3D obiektów technicznych, przyrodniczych i muzealnych wyróżniająca się kompaktowością, wygodą i prostotą użytkowania przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej dokładności wykonywanych pomiarów.


Film przedstawiający proces skanowania zabytków Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

W ramach wspólnego projektu finansownego przez Ministerstwo Kultury firma SMARTTECH wraz z Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieździe przeprowadziła digitalizację zbiorów muzealnych obydwu instytucji kultury. Materiał wideo prezentujący digitalizację wybranych zabytków można obejrzeć poniżej.


Film przedstawiający proces skanowania, digitalizacji  i wizualizacje dla Centrum Sztuki Współczesnej


Film przedstawiający proces skanowania, digitalizacji, wirtualnych badań i wizualizacji do cyfrowego muzeum


Wizualizacja popiersia wykonanego przez artystę-plastyka Marka Jelińskiego:


SMARTTECH 3D na otwarciu wystawy na Uniwersytecie Warszawskim: “Polscy archeolodzy na Bornholm”

Fotorelacja:

bornholm_smarttech2 bornholm_smarttech bornholm_smarttech4 bornholm_smarttech3


Przykłady zdigitalizowanych obiektów do wirtualnego muzeum:


puchareksGliniany pucharek ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – MODEL 3D (kliknij na obiekt aby uaktywnić funkcję obracania)


Wizualizacja glinianego pucharka ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
Pomiar i wizualizacja wykonane przez firmę SMARTTECH.
Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright SMARTTECH Sp. z o. o. & Muzeum Górnośląskie w Bytomiu


bulawasKamienna buława ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – MODEL 3D (kliknij na obiekt aby uaktywnić funkcję obracania)

Wizualizacja buławy ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
Pomiar i wizualizacja wykonane przez firmę SMARTTECH.
Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright SMARTTECH Sp. z o. o. & Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.


Prasa o skanerze ScanBright3D w archeologii i muzealnictwie


Artykuł na temat wykorzystania skanera 3D w badaniach archeologicznych:

1archeologia_smarttech 1archeologia_smarttech2 1archeologia_smarttech3 1archeologia_smarttech4


Artykuł na temat zastosowania skanerów 3D w Muzealnictwie

pdf
Wirtualne muzeum


REFERENCJE

Skanowanie 3D i druk 3D zabytkowej monety Denara Chrobrego

Dzięki wykorzystaniu niezwykle precyzyjnych skanerów 3D SMARTTECH możliwe jest zadokumentowanie nawet najdrobniejszych obiektów. Przekonali się o tym między innymi pracownicy Muzeum Kaliskiego, gdzie zeskanowany został jeden z niewielu zachowanych do naszych czasów Denarów Chrobrego. Przeczytaj więcej…
Skanowanie 3D obrazu – badanie wpływu wilgotności powietrza na odkształcenia podobrazia

Dokumentacja trójwymiarowa z wykorzystaniem skanerów 3D znajduje coraz szersze zastosowanie. Przekonał się o tym jeden z naukowców SGGW z Wydziału Technologii Drewna. Dzięki współpracy z firmą SMARTTECH możliwe stało się wykazanie, jak dokładnie odkształca się deska podobrazia pod wpływem wilgoci. Przeczytaj więcej…
Skanowanie 3D w Zamku Ujazdowskim – Centrum Sztuki Współczesnej

W obecnych czasach ilość dzieł sztuki znacząco przewyższa możliwości wystawowe większości muzeów. Dlatego też wiele z nich decyduje się na digitalizację swoich zbiorów w celu przygotowania wirtualnych wystaw. Także dyrekcja Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, z siedzibą w Pałacu Ujazdowskim zdecydowała się na wirtualizację części magazynowanych dzieł sztuki. Przeczytaj więcej…
Wirtualne badania morfologii kryształów przy użyciu skanera 3D

Dotychczas badania morfologii kryształów i minerałów odbywały się manualnie, były powolne i nużące. Dzięki zastosowaniu skanera 3D SMARTTECH3D mini można wykonać nawet najbardziej zaawansowane pomiary kątowe i przekrojowe z dokładnością kilku mikronów, o czym mogli się przekonać pracownicy Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego podczas obrony pracy inżynierskiej jednej ze studentek wydziału. Przeczytaj więcej…

Komentowanie jest wyłączone.