Muzealnictwo i archeologia

Skanery 3D firmy SMARTTECH umożliwiają bezpieczne bezdotykowe pomiary 3D obiektów muzealnych.

Skanery 3D SMARTTECH takie jak ScanBright archeo i MICRON 3D color są kompleksowym rozwiązaniem pozwalającym na przeprowadzenie pełnej digitalizacji zabytku – od uzyskania precyzyjnej dokumentacji wieczystej wraz odwzorowaniem kolorów eksponatu, aż po tworzenie wirtualnych obiektów muzealnych.


Oprogramowanie SMARTTECH3Dmeasure znajdujące się w zestawie skanera 3D pozwala na:

– przeprowadzenie dokładnej analizy obiektu
– tworzenie wirtualnych przekrojów
– wymiarowanie w płaskiej powierzchni i oraz w dowolnych punktach
– stworzenie pełnej charakterystyki obiektu
– wykonanie wizualizacji do prezentacji bądź na strony www
– stworzenie kopii obiektu na podstawie wykonanych pomiarów (np. techniką druku 3D)


Skanery 3d do digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego:

micron

MICRON3D color –  skaner 3D przeznaczony do wieczystej archiwizacji kolorowej obiektów zabytkowych. Wyposażony został w detektor o najwyższej na rynku rozdzielczości – 24 MPix. Połączenie bardzo dużej gęstości pomiaru (nawet 1000 pkt/mm2) z 24 bitowym odwzorowaniem koloru pozwala na zadokumentowanie najdrobniejszych szczegółów jak mikropęknięcia czy ślady narzędzia.


archeoScanBright archeo –  system pomiaru bezdotykowego stworzony specjalnie do pomiarów muzealnych – uwzględnia specyfikę pomiaru obiektów muzealnych – wysoka dokładność i realistyczna tekstura.


universescan3D UNIVERSE – to prawdziwie UNIWERSALNA i  mobilna linia skanerów 3D typu „plug&scan” do tworzenia dokumentacji 3D obiektów technicznych, przyrodniczych i muzealnych, wyróżniająca się kompaktowością, wygodą i prostotą użytkowania, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej dokładności wykonywanych pomiarów.


Film przedstawiający proces skanowania, digitalizacji  i wizualizacje dla Centrum Sztuki Współczesnej


 

Film przedstawiający proces skanowania, digitalizacji, wirtualnych badań i wizualizacji do cyfrowego muzeum:


Wizualizacja popiersia wykonaego przez artystę-plastyka Marka Jelińskiego:


SMARTTECH 3D na otwarciu wystawy na Uniwersytecie Warszawskim:
Polscy archeolodzy na Bornholm

Fotorelacja:

bornholm_smarttech2 bornholm_smarttech bornholm_smarttech4 bornholm_smarttech3


Przykłady zdigitalizowanych obiektów do wirtualnego muzeum:

puchareksGliniany pucharek ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – MODEL 3D (kliknij na obiekt aby uaktywnić funkcję obracania)


Wizualizacja glinianego pucharka ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
Pomiar i wizualizacja wykonane przez firmę SMARTTECH.
Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright SMARTTECH Sp. z o. o. & Muzeum Górnośląskie w Bytomiu


bulawasKamienna buława ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – MODEL 3D (kliknij na obiekt aby uaktywnić funkcję obracania)

Wizualizacja buławy ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
Pomiar i wizualizacja wykonane przez firmę SMARTTECH.
Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright SMARTTECH Sp. z o. o. & Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.


Prasa o skanerze ScanBright3D w archeologii i muzealnictwie.


Artykuł na temat wykorzystania skanera 3D w badaniach archeologicznych:

1archeologia_smarttech 1archeologia_smarttech2 1archeologia_smarttech3 1archeologia_smarttech4


Artykuł na temat zastosowania skanerów 3D w Muzealnictwie


REFERENCJE – Użytkownicy:

– Małopolski Instytut Kultury – SMARTTECH był dostawcą oprogramowania i skanerów 3D typu ScanBright do Regionalnej Pracowni Skanowania realizującej projekt  WIRTUALNE MUZEA MAŁOPOLSKI
– Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID
– Muzeum w Wilanowie – projekt skanowania biskwitu pt. Trzy gracje, dostawa oprogramowana do obróbki wyników skanowania 3D
– Muzeum Narodowe w Warszawie
– Muzeum Narodowe w Krakowie
– Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
– Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szreniawie
– Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Komentowanie jest wyłączone