Kontrola jakości i wymiarów

Nasze skanery posiadają certyfikaty wydane przez niezależne akredytowane laboratorium pomiarowe. Dzięki temu pomiary wykonywane nimi są wiarygodne i referencyjne dla jednostek zewnętrznych. Co jest bardzo ważnym aspektem przy procesach kontroli jakości.

Poniżej film przedstawiający proces kontroli jakości wykonany dla szyby samochodowej.

Skanery 3D polecane do kontroli jakości i wymiarów:

qualifyscan3D qualify – precyzyjny skaner 3D światła białego zintegrowany z oprogramowaniem Geomagic Control umożliwiający wykonywanie pełnej analizy kształtu i kontroli jakości mierzonego obiektu. SCAN 3D qualify mierzy obiekty rzeczywiste, porównuje modele CAD z wynikami skanowania 3D, tworzy dowolne raporty pomiarowe (także w pdf 3D) oraz umożliwia automatyzacje kontroli poprzez stworzenie ścieżki kontrolnej dla danego typoszeregu obiektów. Skaner wspomaga proces kontroli poprzez użycie skomplikowanych funkcji analitycznych oraz graficzną prezentację wyników, a dokładność kontroli potwierdzona jest niemieckim certyfikatem PTB


Komentowanie jest wyłączone