Kontrola jakości i wymiarów

Nasze skanery posiadają certyfikaty wydane przez niezależne akredytowane laboratorium pomiarowe. Dzięki temu wykonywane pomiary są wiarygodne i referencyjne dla jednostek zewnętrznych, co jest bardzo ważnym aspektem przy procesach kontroli jakości.

Film przedstawiający proces kontroli jakości szyby samochodowej

Skanery 3D polecane do kontroli jakości i wymiarów:

qualifyscan3D qualify – precyzyjny skaner 3D światła białego zintegrowany z oprogramowaniem Geomagic Control. Umożliwia wykonywanie pełnej analizy kształtu i kontroli jakości mierzonego obiektu. scan3D qualify mierzy obiekty rzeczywiste, porównuje modele CAD z wynikami skanowania 3D, tworzy dowolne raporty pomiarowe (także w PDF 3D) oraz umożliwia automatyzacje kontroli poprzez stworzenie ścieżki kontrolnej dla danego typoszeregu obiektów. Dzięki użyciu skomplikowanych funkcji analitycznych skaner wspomaga proces kontroli oraz graficzną prezentację wyników. Dokładność kontroli potwierdzona jest niemieckim certyfikatem PTB.


Skanowanie 3D potwierdza precyzję części samochodowych drukowanych na drukarkach 3D

Dzięki współpracy firm OMNI3D oraz SMARTTECH możliwe było przeprowadzenie kontroli jakości elementów wydrukowanych w 3D i montowanych potem jako części finalne w samochodzie Hussarya 33 od Arrinera Technology S.A. Precyzyjne dane pozyskane z optycznego systemu pomiarowego MICRON3D green potwierdziły dokładność drukarki 3D Factory 2.0 Production System. Dzięki temu Arrinera Technology S.A. ma pewność, że część spełnia surowe kryteria branży motoryzacyjnej. Przeczytaj więcej…

Komentowanie jest wyłączone