Przemysł lotniczy

Wymagająca i wysoce wyspecjalizowana branża przemysłu jaką jest lotnictwo stawia przed nami dość rygorystyczne wymagania. Bazując na wieloletnim doświadczeniu wiemy jak ważne jest bezpieczeństwo użytkowników samolotów i maszyna latających. Dlatego przygotowując ofertę skanerów dla tej branży stawiamy przede wszystkim na dokładność produkowanych urządzeń ich łatwość obsługi i kompaktowość.


Poniższy artykuł przedstawia przykład zastosowania skanera 3D w lotnictwie, jest to jedno z wielu zastosowań skanerów w lotnictwie do których należą nim.:

  • Kontrola zużycia łopatek turbin
  • Wykonywanie prób obciążeniowych i wytrzymałościowych
  • Remodelowanie
  • Inżynieria odwrotna

Zastosowanie skanera 3D w lotnictwie


micronMICRON3D– Nowa generacja bezdotykowych skanerów 3D opierających się na metodzie projekcji wąskopasmowego strukturalnego światła zielonego. Jest to jedna z optycznych polowych metod pomiaru polegająca na oświetleniu mierzonego obiektu prążkami światła zielonego typu LED. Cyfrowe odwzorowanie obiektu obliczane jest na podstawie zbieranej sekwencji prążków ugiętych na obiekcie. Pomiar wąskopasmowym światłem zielonym umożliwił znaczne podniesienie dokładności pomiaru w stosunku do istniejących na rynku skanerów 3D a zastosowanie LEDowego źródła światła zmniejszyło pobór energii oraz zwiększyło żywotność całego urządzenia.


dualscan3D DUAL VOLUME – Cechą wyróżniająca scan3D DUAL VOLUME od innych skanerów 3D z serii scan3D są dwie niezależne objętości pomiarowe kalibrowane w procesie produkcyjnym. Dzięki specjalnej zamkniętej obudowie uniemożliwiającej rozkalibrowanie skanera 3D i procedurze kalibracji systemu w procesie produkcji użytkownik może otrzymać certyfikat potwierdzający dokładności odwzorowania powierzchni uzyskanej za pomocą skanera 3D wystatawiony przez Akredytowane Laboratorium Pomiarowe.


surfacescan3D surface – precyzyjny skaner 3D światła białego zintegrowany z oprogramowaniem Geomagic Studio umożliwiający przeprowadzenie całego procesu od skanowania 3D aż do cyfrowego modelu 3D obiektu mierzonego w formacie powierzchni parametrycznych (NURBS).


qualifyscan3D qualify – precyzyjny skaner 3D światła białego zintegrowany z oprogramowaniem Geomagic Control umożliwiający wykonywanie pełnej analizy kształtu i kontroli jakości mierzonego obiektu. SCAN 3D qualify mierzy obiekty rzeczywiste, porównuje modele CAD z wynikami skanowania 3D, tworzy dowolne raporty pomiarowe (także w pdf 3D) oraz umożliwia automatyzacje kontroli poprzez stworzenie ścieżki kontrolnej dla danego typoszeregu obiektów. Skaner wspomaga proces kontroli poprzez użycie skomplikowanych funkcji analitycznych oraz graficzną prezentację wyników, a dokładność kontroli potwierdzona jest niemieckim certyfikatem PTB


Komentowanie jest wyłączone