Digitalizacja zbiorów muzealnych

Profesjonalne usługi digitalizacji i archiwizacji 3D dla muzealnictwa i archeologii

GWARANCJA NIEINWAZYJNOŚCI

Zastosowana technologia skanowania 3D wykorzystująca jedynie białe światło LED, daje gwarancję bezpieczeństwa mierzonych eksponatów (w systemie nie jest używany laser). Pomiar odbywa się zgodnie z ZALECENIAMI DOTYCZĄCYMI PLANOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW DIGITALIZACYJNYCH W MUZEALNICTWIE (opracowane przez Zespół Ekspertów ds. digitalizacji obiektów, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów).

ARCHIWIZACJA

Technologia zastosowana w skanerach, pozwala na jednoczesny pomiar powierzchni obiektu do postaci chmury punktów o współrzędnych przestrzennych X,Y,Z oraz na przypisanie wartości koloru dla każdego z tych punktów w postaci wartości  trzech składowych kolorystycznych RGB.Tym sposobem każdy pomiar to najwyższej rozdzielczości na rynku kolorowa chmura punktów oddająca w pełni charakterystykę powierzchni skanowanego obiektu. Dane pomiarowe zapisywane są w uniwersalnych formatach, umożliwiając wczytanie ich przez wszystkie profesjonalne programy do edycji danych pomiarowych typu Geomagic, Rapidform, 3D Studio, ZBrush itd.

WIRTUALNE BADANIA

Pomiary skanerami 3D generują gęstą chmurę punktów reprezentującą powierzchnię obiektu oraz jej teksturę. Chmura punktów może zostać przekształcona w siatkę trójkątów, tworząc niemal identyczną z obiektem, ciągłą powierzchnię. Taką powierzchnię można swobodnie analizować, w tym wykonywać wszelkiego rodzaju przekroje, wymiarowanie, obliczanie powierzchni i objętości, porównywanie powierzchni pomiędzy sobą i np. ich zmian w czasie, itd.

WIZUALIZACJA

Wygenerowanie siatki trójkątów wraz z informacją o kolorze tekstury, która jest zapisywana w każdym punkcie pozwala na stworzenie realistycznych modeli 3D. Stworzone w ten sposób modele 3D mogą posłużyć do tworzenia wirtualnych muzeów dostępnych w internecie, a także prezentacji i wizualizacji z nieporównywalną dotąd jakością.

Film przedstawiający proces digitalizacji


Przykłady zdigitalizowanych obiektów do wirtualnego muzeum:

 

Gliniany pucharek ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – MODEL 3D (kliknij na obiekt aby uaktywnić funkcję obracania)

puchareksWizualizacja glinianego pucharka ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
Pomiar i wizualizacja wykonane przez firmę SMARTTECH.
Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright SMARTTECH Sp. z o. o. & Muzeum Górnośląskie w Bytomiu


Kamienna buława ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – MODEL 3D (kliknij na obiekt aby uaktywnić funkcję obracania)

bulawasWizualizacja buławy ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
Pomiar i wizualizacja wykonane przez firmę SMARTTECH.
Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright SMARTTECH Sp. z o. o. & Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.

REFERENCJE – Użytkownicy:

-Małopolski Instytut Kultury – SMARTTECH był dostawcą oprogramowania i skanerów 3D typu ScanBright do Regionalnej Pracowni Skanowania realizującej projekt  WIRTUALNE MUZEA MAŁOPOLSKI
– Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID
– Muzeum w Wilanowie – projekt skanowania biskwitu pt. Trzy gracje, dostawa oprogramowana do obróbki wyników skanowania 3D
– Muzeum Narodowe w Warszawie
– Muzeum Narodowe w Krakowie
– Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
– Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szreniawie
– Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Komentowanie jest wyłączone.