Przemysł

Zastosowania w przemyśle:
automotive-150x150

Motoryzacja


przemysl_lotniczy

Przemysł lotniczy


jubilerstwo

Jubilerstwo


inzynieria_odwrotna

Inżynieria odwrotna i prototypowanie


kontrola_jakosci

Kontrola jakości


 

Linia scan3D przeznaczona dla Przemysłu.


micronMICRON3D – nowa generacja bezdotykowych skanerów 3D opierających się na metodzie projekcji wąskopasmowego strukturalnego światła zielonego. Jest to jedna z optycznych metod pomiaru polegająca na oświetleniu mierzonego obiektu prążkami światła zielonego typu LED. Cyfrowe odwzorowanie obiektu obliczane jest na podstawie zbieranej sekwencji prążków ugiętych na obiekcie. Pomiar wąskopasmowym światłem zielonym umożliwia znaczne podniesienie dokładności pomiaru w stosunku do istniejących na rynku skanerów 3D a zastosowanie LED-owego źródła światła zmniejszyło pobór energii oraz zwiększyło żywotność całego urządzenia.


dualscan3D DUAL VOLUME – cechą wyróżniającą scan3D DUAL VOLUME od innych skanerów 3D z serii scan3D są dwie niezależne objętości pomiarowe kalibrowane w procesie produkcyjnym. Dzięki specjalnej, zamkniętej obudowie uniemożliwiającej rozkalibrowanie skanera 3D i procedurze kalibracji systemu w procesie produkcji użytkownik może otrzymać certyfikat potwierdzający dokładności odwzorowania powierzchni uzyskanej za pomocą skanera 3D wystawiony przez akredytowane laboratorium pomiarowe.


surfacescan3D surface – precyzyjny skaner 3D światła białego zintegrowany z oprogramowaniem Geomagic Studio. Umożliwia przeprowadzenie całego procesu od skanowania 3D aż do cyfrowego modelu 3D obiektu mierzonego w formacie powierzchni parametrycznych (NURBS).


qualifyscan3D qualify – precyzyjny skaner 3D światła białego zintegrowany z oprogramowaniem Geomagic Control. Umożliwia wykonywanie pełnej analizy kształtu i kontroli jakości mierzonego obiektu. scan3D qualify mierzy obiekty rzeczywiste, porównuje modele CAD z wynikami skanowania 3D, tworzy dowolne raporty pomiarowe (także w PDF 3D) oraz umożliwia automatyzacje kontroli poprzez stworzenie ścieżki kontrolnej dla danego typoszeregu obiektów. Dzięki użyciu skomplikowanych funkcji analitycznych skaner wspomaga proces kontroli oraz graficzną prezentację wyników. Dokładność kontroli potwierdzona jest niemieckim certyfikatem PTB.


universescan3D UNIVERSE – to prawdziwie UNIWERSALNA i mobilna linia skanerów 3D typu Plug and Scan do tworzenia dokumentacji 3D obiektów technicznych, przyrodniczych i muzealnych wyróżniająca się kompaktowością, wygodą i prostotą użytkowania przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej dokładności wykonywanych pomiarów.


Artykuł przedstawiający zastosowanie skanera 3D w renowacji zabytkowych samochodów


Artykuł przedstawiający zastosowanie skanerów 3D w lotnictwie

pdf
Zastosowanie skanera 3D w lotnictwie

Komentowanie jest wyłączone