Z ogromną przyjemnością informujemy, że współzałożycielka i dyrektor zarządzający firmy SMARTTECH – Anna Gębarska, dołączyła do Zarządu Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki. Dzięki temu firma SMARTTECH będzie miała realny wpływ na wzrost innowacyjności polskiego przemysłu fotonicznego i możliwość zaangażowania się w ważne projekty badawczo rozwojowe z zakresu optoelektroniki, integrujące wspólne działania przemysłu ze światem nauki i jednostkami badawczymi tak w kraju, jak i na całym świecie.  Jak podkreślają założyciele Platformy w swoim haśle przewodnim: „Technologie fotoniczne są impulsem do rozwoju nowoczesnego przemysłu (…)”- to motto doskonale odpowiada misji, jaka przyświeca firmie SMARTTECH, tym bardziej cieszymy się z możliwości rozwoju, jakie daje implementacja tej ideologii w nasze codzienne działania.

Platforma Technologiczna Fotoniki powstała 27 lutego 2013 roku i dalej prężnie działa na rzecz polskiej innowacji. Jej powstanie jest rezultatem współdziałania i wzajemnego zaangażowania polskich przedsiębiorstw, stowarzyszeń, wyższych uczelni oraz instytutów badawczych, działających w obszarze fotoniki. Praca Platformy ma na celu wsparcie zarówno przemysłu, jak i środowisk naukowych, aby wspólnie zapewnić polskiej gospodarce miejsce w grupie najbardziej innowacyjnych obszarów gospodarki w Europie według standardów UE.

Głównym celem Polskiej Platformy Technologii Fotonicznej jest, aby w 2030 polska fotonika stała się znaczącym i uznanym graczem europejskim, dostarczającym kluczowe technologie i innowacyjne produkty zarówno na potrzeby przemysłu krajowego, jak i na rynki międzynarodowe.

Zapraszamy do dołączenia do platformy i wspólnego budowania innowacyjnej myśli polskiej -> Polska Platforma Technologiczna Fotoniki