FAQ2022-06-23T13:52:23+02:00

Najczęściej zadawane pytania

Podstawowe pojęcia w skanowaniu 3D: dokładność a rozdzielczość skanera 3D
JAKIE SĄ FORMATY ZAPISU SIATKI TRÓJKĄTÓW?2019-04-02T11:37:58+02:00

Format plików do których można zapisać chmurę punktów w postaci cyfrowej (*.obj, *.ply, *.stl,*.wrl,*.raw, *.blend, *.fbx, *.3ds, *.dae, *.dxf, *.amf, *.wrz, *.x3d, *.x3db, *.x3dv, *.x3dz, *.x3dbz, *.x3dvz, *.c4d, *.mesh, *.z3d, *.vtk).

CO TO JEST DIGITALIZACJA 3D?2019-04-02T11:42:21+02:00

Digitalizacja 3D jest to przenoszenie rzeczywistego obiektu do wirtualnej formy.

JAKI PROGRAM OBSŁUGUJE SKANER 3D?2019-04-02T11:42:51+02:00

Program do obsługi skanera to program który pozwala obsługiwać skaner ze stacji roboczej lub laptopa. Oprogramowanie Mesh 3D steruje również stolikiem obrotowym a także pozwala na obróbkę chmury punktów i tworzenie siatki trójkątów.

CO TO JEST OBSZAR SKANOWANIA I JAK GO WYZNACZAMY?2019-04-02T11:43:24+02:00

Obszar skanowania jest pole widzenia skanera. W systemach naszej firmy wyznaczanie go jest bardzo proste dzięki laserom pozycjonującym.

CZYM JEST KONTROLA JAKOŚCI?2019-04-02T11:43:57+02:00

Kontrola jakości jest to porównanie modelu CAD zaprojektowanego obiektu do siatki trójkątów wykonanego elementu oraz sprawdzanie mapy odchyłek wybranych elementów z linii produkcyjnej.

CZYM JEST KONTROLA JAKOŚCI?2019-04-02T11:44:42+02:00

Kontrola jakości jest to porównanie modelu CAD zaprojektowanego obiektu do siatki trójkątów wykonanego elementu oraz sprawdzanie mapy odchyłek wybranych elementów z linii produkcyjnej.

CZYM JEST MAPA ODCHYŁEK?2019-04-02T11:45:08+02:00

Mapa odchyłek to graficzne zilustrowanie tolerancji, między odchyłkiem siatki trójkątów od modelu CAD.

Co to jest format CAD?2019-04-02T11:46:12+02:00

Format CAD jest to format plików możliwy do wczytania przez oprogramowanie CAD – Geomagic, Inventor, Solidworks itp. Z reguły jest to format STEP, IGES.

CO TO JEST STOLIK OBROTOWY I DO CZEGO SŁUŻY?2019-04-02T11:46:47+02:00

Stolik obrotowy jest to stolik na którym umieszcza się skanowany model, sterowany jest programem do obsługi skanera pozwala to zautomatyzować proces skanowania.

CO TO JEST TRIANGULACJA?2019-04-02T11:47:23+02:00

Triangulacja jest to proces tworzenia siatki trójkątów – łączenie punktów w trójkąty.

CO TO JEST INŻYNIERIA ODWROTNA?2019-04-02T11:47:55+02:00

Inżynieria odwrotna (reverse engineering) jest to tworzenie dokumentacji technicznej na podstawie chmur punktów pomiarowych, uzyskiwanych za pomocy skanera 3D.

CO TO SĄ MARKERY I DO CZEGO SŁUŻĄ?2019-04-02T11:48:27+02:00

Markery są to znaczniki naklejane na skanowany obiekt umożliwiające automatyczne złożenie poszczególnych skanów. Stosowane są zazwyczaj przy obiektach większych niż objętość pomiarowa skanera.

CZYM JEST BEZDOTYKOWY POMIAR KSZTAŁTU?2019-04-02T11:48:53+02:00

Bezdotykowy pomiar kształtu polega na zebraniu geometrii przedmiotu bez dotykania go. Do tego celu używa się skanerów 3D światła strukturalnego, laserowych oraz fotogeometrii.

CO TO JEST SKANOWANIE 3D?2019-04-02T11:49:20+02:00

Skanowanie 3D jest to proces polegającym na bezdotykowym pomiarze kształtu obiektów. Wynikiem skanowania 3D jest chmura punktów o współrzędnych x,y,z opcjonalnie posiadająca kolor w postaci składowych RGB.

CO TO JEST MODELOWANIE 3D?2019-04-02T11:50:11+02:00

Modelowanie 3D jest to projektowanie, odtwarzanie i remodelowanie modeli CAD w środowisku wirtualnym.

CO TO JEST PROTOTYPOWANIE?2021-07-06T14:18:51+02:00

Prototypowanie jest proces budowy prototypu, dzięki zastosowaniu skanera 3D można przyspieszyć ten proces dzięki przeniesieniu już istniejącego prototypu do środowiska multimedialnego. Dzięki temu możemy remodelować prototyp a także wykonywać na nim wirtualne testy i próby. Skraca to czas i zmniejszyć koszty powstania.

Przejdź do góry