SMARTTECH realizuje projekt pod tytułem:  “Wdrożenie narzędzi do cyfryzacji procesów i modernizacja infrastruktury firmy SMARTTECH do pracy zdalnej w działach sprzedaży, marketingu, programistycznym, produkcyjnym i serwisu, a także zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego posiadanych zasobów oraz wzrost efektywności zarządzania poprzez cyfryzację procesów serwisowych, magazynowych i dysponowania zasobami ludzkimi ”

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020/
oś priorytetowa: VI. Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19
działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzacje

Całkowita wartość projektu 262 470,00 zł

Wartość dofinansowania 223 099.50 zł

SMARTTECH realizuje projekt pod tytułem:  “Rozwój siatki dystrybutorów I ekspansja marki firmy SMARTTECH na rynkach zagranicznych ze
szczególnym uwzględnieniem rynku Stanów Zjednoczonych”

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020/
oś priorytetowa: III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
poddziałanie: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Całkowita wartość projektu 462 650.00 zł

Wartość dofinansowania 346 987.50 zł