SMARTTECH3Dmeasure v.20 to przyjazne dla użytkownika, zaawansowane oprogramowanie do kontroli jakości i przetwarzania danych 3d. Przeznaczone do pozyskiwania danych pomiarowych ze wszystkich modeli skanerów 3D firmy SMARTTECH i przetwarzania końcowego dla procesów takich jak inżynieria odwrotna, digitalizacja z kolorem i kontrola jakości. To oprogramowanie jest idealnym narzędziem wielofunkcyjnym dla każdego, kto rozpoczyna pracę ze skanowaniem 3D, bez względu na to, czy jest inżynierem czy archeologiem.

SMARTTECH3Dmeasure v.20 to oprogramowanie, które pomaga zoptymalizować proces skanowania i efektywnej odróbki danych ze skanera 3D:

Proces skanowania 3D

Oprogramowanie umożliwia skanowanie 3D za pomocą stolika obrotowego lub markerów pozycjonujących, a także wyrównanie wszystkich skanów na podstawie krzywizny obiektu. Praca z co najmniej 300 milionami punktów pomiarowych sprawia, że SMARTTECH3Dmeasure v.20 jest jednym z unikalnych programów na rynku, który umożliwia płynną pracę na ogromnych chmurach punktów przy jednoczesnym zachowaniu koloru wielobarwnej powierzchni obiektu. Uzyskanie informacji geometrycznych o obiekcie o ciemnej lub odblaskowej powierzchni za pomocą dedykowanego skanera 3D również nie stanowi problemu.

Przyjazny użytkownikowi interface

Przyjazny graficznie interfejs pomoże użytkownikowi wykonać wszystkie etapy skanowania i obróbki końcowej skanów 3D w celu uzyskania idealnego modelu do druku 3D, inżynierii odwrotnej czy kontroli jakości.

Tryb Live View

Podczas procesu skanowania 3D oprogramowanie pozwala podejrzeć rzeczywisty obiekt. Teraz niedoskanowanie części obiektu nie wymaga już rozpoczęcia pracy od nowa. Wystarczy zeskanować brakujące fragmenty które uzupełnią model.

AUTOMATYZUJ swoją pracę do maksimum

Przemysł 4.0 zachęca użytkowników do automatyzacji większości prac w celu optymalizacji zarówno czasu jak i kosztów pracy. Ta idea kryje się również za nowymi funkcjami oprogramowania SMARTTECH3Dmeasure v.20.

Automatyczne wyrównanie po krzywiźnie

Nowa funkcja dopasowania skanów oparta na analizie krzywizny i automatycznym wyrównywaniu zeskanowanych danych bez użycia markerów pozycjonujących lub stolika obrotowego. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku skanowania dużych lub nietypowych obiekty, w przypadku których skanowanie rotacyjne jest niemożliwe. Zeskanowanie obiektu ze wszystkich stron pozwoli operatorowi uzyskać złożoną chmurę punktów, gotową do dalszej pracy. Ten typ łączenia danych często używany jest do skanowania skomplikowanych i delikatnych obiektów dziedzictwa narodowego, na których umieszczanie markerów jest surowo zabronione, a czas na wykonanie pomiarów ograniczony.

Automatyczny pomiar z markerami geometrycznymi

SMARTTECH3Dmeasure v.20, oprócz standardowych opcji dostępnych w poprzednich wersjach programu, wprowadza funkcję w postaci pomiaru z pomocą znaczników geometrycznych. Takie udogodnienie zostanie doceniane przez użytkowników, którzy borykają się z pomiarem przedmiotów płaskich lub cienkościennych. Zastosowanie dodatkowych markerów przymocowany do ramek zewnętrznych umożliwia dokładne scalenie ścianek nawet najcieńszych przedmiotów.

Jedno kliknięcie do pliku stl

SMARTTECH3Dmeasure v.20 daje użytkownikowi narzędzie do pełnej automatyzacji całego procesu. Wystarczy ustawić kolejne operacje które ma wykonać oprogramowanie raz dla danego typu obiektu, aby potem móc użyć jej w dowolnym momencie dla serii obiektów, które należy zdigitalizować. Dosłownie oznacza to, że możemy umieścić obiekt na stoliku obrotowym , kliknąć pomiar i wrócić na swoje stanowisko pracy po wypiciu filiżanki kawy, aby zobaczyć plik STL gotowy do drukowania. To duża zaleta szczególnie dla tych użytkowników, którzy potrzebują zdigitalizować obszerne kolekcje muzealne lub serie produktów. Pomiary te mogą być wykonane przez niewykwalifikowany personel i może być wykonywany w sposób ciągły. Ponadto czyszczenie chmury punktów zostało zautomatyzowane i przyspieszone dzięki nowemu algorytmowi wykorzystującemu 100% mocy obliczeniowej stacji roboczej.

MIERZ, PORÓWNUJ, KONTROLUJ

W oparciu o potrzeby klienta oprogramowanie zostało wyposażone w podstawowe narzędzia potrzebne do kontroli jakości, takiej jak mapa odchyleń kolorów mierzonego obiektu w odniesieniu do modelu CAD, pomiar odległości oraz pomiary powierzchni i objętości. Użytkownik może również stworzyć przekrój obiektu i obliczyć częściowy lub pełny obwód konstrukcji. Cechy te dają użytkownikowi możliwość stworzenia raportu z kontroli jakości bezpośrednio z oprogramowania SMARTECH3Dmeasure v.20. Nie ma potrzeby dokonywać dodatkowych inwestycji w celu wykonania podstawowej analizy geometrii.

POKAŻ SWOJE WYNIKI BEZPOŚREDNIO NA OBIEKCIE

Jest to najnowsza funkcja dla użytkowników skanerow 3d SMARTTECH. Umożliwia ona rzutowania punktów, linii lub innych wielokątów. Ponadto daje możliwość bezpośredniego wyświetlenia mapy odchyłek na skanowanym obiekcie. Pozwala to na oznaczanie miejsc które wymagają szczególnej uwagi ze strony personelu podczas procesu produkcyjnego. Dzielenie się swoimi uwagami nigdy nie było łatwiejsze – tym razem pojawiają się bezpośrednio na obiekcie.

UZYSKAJ DOKŁADNE INFORMACJE O KOLORACH

Oprócz geometrii obiektów SMARTTECH3Dmeasure v.20 pozwala na uzyskanie informacji o kolorze tekstury w każdym mierzonym punkcie (RGB). Ta funkcja zapewnia użytkownikom możliwość przechwytywania koloru obiektu przy zastosowaniu skanerow światła białego, kolor i informacje o teksturze są dokładne i nie występują żadne błędy ich mapowania. Odwzorowanie koloru w każdym punkcie pomiarowym podtrzymuje również trend w archiwizacji wieczystej 3D, w ramach której chmury punktów są wykorzystywane jako surowe dane pochodzące ze skanera 3D.

Podsumowanie prezentacji SMARTTECH3Dmeasure v.20

Nowy SMARTTECH3Dmeasure v.20 – sprawdź jego możliwości