SMARTTECH & VERISURF Suite

Oprogramowanie Verisurf  zaprojektowane w celu weryfikacji jakości, poprawy wydajności i obniżenia kosztów.

Firma Verisurf zdobyła pozycję lidera w oprogramowaniu do kontroli jakości opartym na porównaniu modelu 3D z modelem CAD. Jako niezależny twórca oprogramowania, Verisurf Software obsługuje otwarte standardy CAD i integruje się ze wszystkimi markami i modelami urządzeń pomiarowych. Strategia otwartej platformy umożliwia klientom porównanie i wybór najlepszej technologii pomiarowej dla ich potrzeb i budżetu.

SMARTTECH3D & Verisurf Suite zawiera trzy moduły które są idealnym dopełnieniem funkcjonalności SMARTTECH3Dmeasure:

Co możemy zrobić w poszczególnych modułach oprogramowania?

CAD. Stanowi fundament wszystkich aplikacji Verisurf  i wspiera modelowanie powierzchniowe, modelowanie obiektów pełnych i wymiarowanie 2D. Definicja oparta na modelu (MBD) – obejmuje tworzenie i edycję GD&T modeli 3D zgodne z ISO 10303 i ASME Y14.5. Aplikacja umożliwia import plików w formatach ACIS, AutoCAD, Inventor, IGES, KeyCreator, Parasolid, Rhino, SolidEdge, SolidWorks, Spaceclaim, STEP, STL, VDA formats. Export files in ACIS, AutoCAD, IGES, Parasolid, STEP, ST i VDA.

ANALYSIS. Moduł ten umożliwia szybkie i dokładne dopasowanie pomiarów do modelu 3D CAD: Analiza punkt do punktu, punkt do krzywej, punkt do powierzchni, punkt do siatki trójkątów w postaci kolorowej mapy odchyłek, wykresów pudełkowych, adnotacji i raportowania.

REVERSE jest zestawem zaawansowanych narzędzi dedykowanych inżynierii odwrotnej służących do skanowania i przekształcania danych w modele gotowe do druku 3D oraz modelowania bryłowego. Oprogramowanie umożliwia importowanie, edycję i eksport chmur punktów i siatek STL. Dopasowanie siatek, filtrowanie, wygładzanie, mostkowanie, wypełnianie ubytków, przedłużanie krawędzi, przycinanie, i przekroje, a także tworzenie powierzchni parametrycznych (NURB) poprzez szkicowanie i projekcje krzywych na siatce trójkątów lub poprzez inteligentne dopasowanie prymitywów i tworzenie auto-powierzchni.

Oprogramowanie dostępne jest w wersji edukacyjnej oraz komercyjnej.