PolyWorks Viewer
Łatwy dostęp do wyników 3D

Podczas projektowania nowego produktu lub zarządzania procesem produkcyjnym dostęp do pomiarów 3D i analiz geometrycznych części, narzędzi, zespołów lub produktów może mieć kluczowe znaczenie dla podjęcia właściwej decyzji. Dzięki bezpłatnej przeglądarce PolyWorks | Viewer specjaliści od pomiarów 3D mogą udostępniać swoje projekty PolyWorks | Inspector w całej firmie, umożliwiając członkom zespołu wydobycie potrzebnych informacji z bazy danych pomiarów.

Podgląd

Rozwiązanie PolyWorks | Viewer pozwala na szybki podgląd projektu metrologicznego wykonanego w PolyWorks | Inspector. Dzięki intuicyjnej nawigacji nawet niedoświadczony użytkownik może łatwo wybierać pojedyncze elementy z projektu wieloczęściowego  aby wyświetlić je w wersji 3D. W programie dostępne są również spersonalizowane raporty analityczne przygotowane przez zespół metrologiczny.

PolyWorks | Viewer ułatwia firmom produkcyjnym z branży przemysłowej rozpowszechnianie wyników pomiarów 3D wszystkim tym, którzy w danym momencie potrzebują dostępu do krytycznych danych.

Analiza

PolyWorks | Viewer wykracza poza swoją podstawową funkcjonalność przeglądania projektów, oferując łatwe tworzenie raportów pomiarowych do wizualizacji danych pomiarowych.

Korzystając z interfejsu kontroli geometrii, użytkownicy mogą kontrolować wymiary i ustawiać niestandardowe tolerancje. Wyświetlanie kolorowej mapy odchyłek można w pełni dostosować i wybrać dodatkowe adnotacje punktowe, aby podkreślić lokalne odchylenia. W przypadku projektów wieloczęściowych użytkownicy mają dostęp do pełnego wachlarzu narzędzi analitycznych w PolyWorks | Inspector SPC, który służy do powierzchniowej kontroli obiektów. PolyWorks | Viewer pozwala użytkownikom również tworzyć tabele raportów, adnotacje obiektowe i sformatowane raporty. Dzięki PolyWorks | Viewer każdy może zbudować własny widok bazy danych pomiarów.

POZNAJ INNE NASZE PRODUKTY

MICRON3D
green

Dowiedz się więcej

MICRON3D
color 10MPix

Dowiedz się więcej

MICRON3D
color 24MPix

Dowiedz się więcej

SMARTTECH3D
UNIVERSE

Dowiedz się więcej

SMARTTECH3D
MED

Dowiedz się więcej

Wciąż nie wiesz, który produkt wybrać?

Skontaktuj się z nami!