Skanery 3D SMARTTECH wykorzystywane są w kryminalistyce do szczegółowego badania miejsca zbrodni między innymi w zakresie: antropometrii balistyki i traseologii.

Skanowanie trójwymiarowe zapewnia niezwykle precyzyjne odwzorowanie badanego miejsca. W analizie zbrodni jest ono szczególnie przydatne do zadokumentowania miejsca zdarzenia i wszystkich znajdujących się tam przedmiotów i śladów.

Klasyczne metody dokumentacji są często niedokładne a przede wszystkim nie zawierają wszystkich informacji (np. zdjęcia płaskie nie pozwalają na zmierzenie wielkości i nie mają informacji o głębokości śladu). Do zarchiwizowania całego miejsca zdarzenia wykorzystywane są laserowe skanery 3d dalekiego zasięgu, które pozwalają na szybki pomiar z dokładnością do kilku centymetrów. Jednak taka dokładność jest niewystarczająca do dokumentacji śladów typu plamy krwawe, odcisk buta czy kształt wyszczerbienia na narzędziu zbrodni gdzie swoje zastosowanie znajdują skanery firmy SMARTTECH o dokładności 0,05mm. Skany z obydwu urządzeń można połączyć za pomocą oprogramowania SMARTTECH3Dmeasure pozwalając na pełną analizę wydarzenia.

Ogólne skany otoczenia wraz z szczegółowymi pomiarami najistotniejszych śladów pozwalają w każdej chwili „wrócić” na miejsce zdarzenia i wykonać potrzebne pomiary, sprawdzić interpretacje, czy też wykonać symulację, nawet gdy miejsce zbrodni nie jest już dostępne lub jest oddalone o wiele kilometrów.

Antropometria
Do badań antropometrycznych najlepszym urządzeniem jest skaner scan3D med pozwalający na szybki pomiar (poniżej 1s) i rzeczywiste odwzorowanie koloru. Dzięki tym cechom może być wykorzystany zarówno do monitoringu, precyzyjnego określenia cech osobowych takich jak typologia twarzy czy kształt małżowin usznych lub wykonania realistycznego portretu pamięciowego.

Balistyka
Każda broń palna pozostawia na łusce swój indywidualny ślad – miejsce uderzenia. Porównanie kształtu miejsca uderzenia iglicy w kilu łuskach pozwala na określenie czy zostały one wystrzelone z tej samej sztuki broni. Skaner SMARTTECH3D mini dzięki swojej wysokiej dokładności (0,01mm) i rozdzielczości (do 2000pkt pomiarowych na mm2) daje możliwość dokładnego zadokumentowania kształtu spłonki oraz rozdęcia łuski po wystrzale.

Dodatkowo uzyskany wirtualny model pocisku pozwala przy pomocy odpowiednich programów przeprowadzić symulacje lotu, sprawdzić opory powietrza oraz siłę uderzenia w przedmiot. Dzięki temu z wysokim prawdopodobieństwem można określić odległość strzelca lub rodzaj broni, z której strzelano.

Na podstawie pomiarów modele śladów spłonek mogą być archiwizowane w bazie, a następnie służyć do rozpoznawania użytej w danym, zdarzeniu broni i do szybkiego znalezienia jej właściciela.

Traseologia
Popularnie stosowana metoda wykonywania fotografii płaskich śladów nie odzwierciedla wielu istotnych informacji. Zastosowanie skanera 3D do zeskanowania śladu pozwala na wykonanie takich pomiarów jak pomiar głębokości, kątów czy porównanie kilku śladów do siebie. Wykorzystując do pracy lekki i prosty w obsłudze skaner scan3D UNIVERSE policjant dostaje do ręki narzędzie które pozwala mu w pełni przenieść ślad z miejsca zdarzenia
do laboratorium bez względu na to czy będzie to odcisk buta w miękkim podłożu czy tylko jedynie ślad hamowania pojazdu na asfalcie.

Pewność pomiarów i autentyczność wyników
Dowody z miejsca zbrodni jako informacje kluczowe dla prowadzonego śledztwa muszą być wiarygodne i niepodważalne. Wszystkie skanery 3D firmy SMARTTECH są urządzeniami z certyfikatami potwierdzającymi ich dokładność pomiarów zgodnie ze standardami metrologicznymi. Format plików stosowanych do zastosowań kryminalistycznych może być indywidualizowany dla danych służb tak by wyeliminować możliwość manipulacji danymi przez osoby nieupoważnione.

PRODUKTY PRZEZNACZONE DO KRYMINOLOGII

MICRON3D
color stereo

SMARTTECH3D ON

MICRON3D
green stereo

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!