GEOMAGIC WRAP
Oprogramowanie do zaawansowanej obróbki danych pomiarowych, takich jak chmury punktów i siatki trójkątów. Umożliwia przeprowadzenie podstawowej analizy, m. in. wymiarowanie stworzonych przekrojów 2D. Dzięki swojej uniwersalności posiada także narzędzia do teksturowania obiektów 3D na podstawie zdjęć, jak i moduł do tworzenia powierzchni parametrycznych.

Oprogramowanie wspiera najpopularniejsze formaty importowanych danych 3D, takie jak .obj, .stl, vrml, .ascii, .ply. Geomagic Wrap znajduje zastosowanie na produkcji, w analizach, projektowaniu, rozwoju produktów i archeologii.

Geomagic Wrap dostarcza najpotężniejszy w branży zestaw narzędzi do przekształcania danych skanowania 3D i importowanych plików w modele 3D do natychmiastowego użycia. Od inżynierii po rozrywkę, sztukę, archeologię i produkcję do muzeów. Ludzie z każdej dziedziny życia bez wysiłku tworzą inżynierię doskonałych modeli 3D ze skanowanych danych i plików 3D za pomocą Geomagic Wrap

Zrewolucjonizuj swoją pracę z 3D
Geomagic Wrap zapewnia najłatwiejszą w użyciu, niedrogą, szybką i dokładną ścieżkę od chmur punktów do trójwymiarowych modeli wielobocznych i powierzchniowych, które mogą być natychmiast wykorzystane w inżynierii, produkcji, sztuce, projektowaniu przemysłowym i innych. Geomagic Wrap zapewnia cyfrowy most, który umożliwia tworzenie doskonałych danych do bezpośredniego wykorzystania w druku 3D, frezowaniu, archiwizacji i wielu innych zastosowaniach 3D.

Dzięki narzędziu Geomagic Exact Surfacing, Geomagic Wrap posiada nowoczesne funkcje modelowania służace do stworzenia doskonałego modelu 3D. Dostępne skrypty i makra automatyzują również funkcje powtarzalnych zadań podczas procesu inżynierii odwrotnej.

Geomagic Wrap umożliwia użytkownikom przekształcanie danych chmury punktów, danych sondujących i importowanych formatów 3D (STL, OBJ itp.) w siatki wielokątów 3D do wykorzystania w produkcji, analizie, projektowaniu, rozrywce, archeologii i analizie.

Sztuka i rzeźba
Twórz doskonałe dzieła sztuki, skaluj rzeźby, archiwizuj i przywracaj delikatne lub zniszczone artefakty za pomocą 3D. Artyści i rzeźbiarze na całym świecie używają Geomagic Wrap do prezentowania obiektów fizycznych w środowiskach projektowania 3D, dostarczając dane 3D w szerokim zakresie standardowych formatów przemysłowych.

Obrazowanie 3D do analizy, animacji i kręcenia filmów
Szybkie tworzenie doskonałych modeli 3D obiektów fizycznych ze skanów 3D i wykorzystywanie ich do wykonywania zaawansowanych funkcji, takich jak analiza elementów skończonych (FEA) i obliczeniowa dynamika płynów (CFD). Ponadto artyści i animatorzy efektów wizualnych mogą korzystać z tych modeli 3D w Maya, 3ds Max i innych.

Archeologia
Archeolodzy mogą wykorzystać moc 3D w oprogramowaniu Geomagic Wrap do archiwizacji i pełnej analizy petroglifów i starożytnych oznaczeń, których często nie można wykryć gołym okiem. Dzięki możliwościom bezpośredniego druku 3D z oprogramowania Geomagic Wrap uczniowie i goście muzealni mogą doświadczyć starożytnego artefaktu bez dotykania samego artefaktu.

Wciąż nie wiesz, który produkt wybrać?

Skontaktuj się z nami!