PolyWorks Modeler
Oprogramowanie do inżynierii odwrotnej oraz modelowania  CAD / CAM

PolyWorks | Modeler to kompleksowe oprogramowanie do inżynierii odwrotnej, które pozwala wykryć charakterystyczne elementy CAD takie jak krzywe, powierzchnie, parametryczne i elementy pryzmatyczne ze  zdigitalizowanych modeli. Służą one jako punkt wyjścia w profesjonalnym modelowaniu CAD.

Siatki wielokątów

Modele lub ich części mogą być odwzorowane w postaci chmury punktów za pomocą skanerów optycznych. Następnie dane te mogą być wykorzystane między innymi do projektowania, przygotowania form lub narzędzi.

W celu wykorzystania tych danych do wizualizacji, symulacji, szybkiego prototypowania lub frezowania chmura punktów musi zostać przekształcona w model złożony z wielokątów. PolyWorks Modeler, dzięki swojej funkcjonalności wspiera cały proces pozyskiwania oraz przetwarzania danych. Oprogramowanie pozwala na tworzenia siatki wielokątów dzięki łączeniu pojedynczych punktów z chmury punktów w ten sposób tworzona jest  powierzchnia odwzorowująca obiekt. Proces ten nazywa się triangulacją.

PolyWorks Modeler oferuje szereg elastycznych i konfigurowalnych funkcji, które pozwalają na przetwarzanie i optymalizację istniejących powierzchni modeli 3D.

Aby zmniejszyć wielkość plików oraz przyspieszyć cały proces obróbki danych oprogramowanie pozwala na redukcję liczby trójkątów. Wiele siatek trójkątów można dzięki temu połączyć w jeden obiekt. Możliwa jest również szybka i prosta konwersja modeli CAD do siatek wielokątów. Dodatkowo  mogą być one w miarę potrzeby optymalizowane, wygładzane i filtrowane.

Modelowanie powierzchni

Profesjonalne oprogramowania CAD / CAM zazwyczaj Nie oferują narzędzi do modelowania 3D na podstawie siatek trójkątów. Jedną z najbardziej typowych dróg przeniesienia zeskanowanych elementów do środowiska CAD / CAM jest generowanie powierzchni parametrycznych. Powierzchnie  NURBS są idealnym narzędziem do matematycznego opisu powierzchni swobodnych,  ponadto współpracują one z funkcjami CAD / CAD.

Istnieje także możliwość zmiany parametrów dopasowania tak aby wyeliminować lokalne niedokładności powierzchni oryginalnych danych. Dopasowane powierzchnie NUBRS mogą być eksportowane jako model CAD. Dodatkowo PolyWorks pozwala na modyfikacje i poprawki w istniejących modelach CAD.

PolyWorks | Modeler zapewnia:

 • Wsparcie ciągłości G1 i G2 między powierzchniami
 • Eksport modeli CAD w formatach IGES oraz STEP

Modelowanie bryłowe

Dla obiektów składających się z prostych kształtów możliwe jest wykorzystanie parametrycznego podejścia do inżynierii odwrotnej.

PolyWorks Modelers pozwala na wykrycie geometrii oraz krzywych  z siatki trójkątów za pomocą przekrojów co daje możliwość opisania ich za pomocą prymitywów. Zależności takie jak równoległość czy prostokątność mogą być także definiowane przez oprogramowanie. Uzyskane w ten sposób parametryczne rysunki i obrysy mogą być w prosty sposób przetwarzane w model CAD, co znacznie przyspiesza proces inżynierii odwrotnej.

Najważniejsze funkcje oprogramowania:

 • Wyrównanie metodą najlepszego dopasowania zeskanowancyh danych i nakładających się chmur punktów
 • Filtry szumów oraz redukcja liczby punktów w chmurze
 • Szybkie tworzenie siatki wielokątów z możliwością ustawienia rozdzielczości i dokładności, nawet przy dużej ilości danych
 • Tworzenie powierzchni parametrycznych
 • Wsparcie ciągłości G1 i G2 między powierzchniami
 • Eksport modeli CAD w formatach IGES oraz STEP
 • Parametryczne wyciąganie łuków, lini, okręgów oraz krzywych składanych
 • Interaktywne tworzenie i edycja poszczególnych elementów
 • Ograniczenia zależności między elementami (poziomo, pionowo, prostopadłe, stycznie)

POZNAJ INNE NASZE PRODUKTY

MICRON3D
green

Dowiedz się więcej

MICRON3D
color 10MPix

Dowiedz się więcej

MICRON3D
color 24MPix

Dowiedz się więcej

SMARTTECH3D
UNIVERSE

Dowiedz się więcej

SMARTTECH3D
MED

Dowiedz się więcej

Wciąż nie wiesz, który produkt wybrać?

Skontaktuj się z nami!