PolyWorks Inspector
Od inżynierii produktu do produkcji – rozwiązanie metrologiczne umożliwiające kontrolę całego procesu

PolyWorks | Inspector to oprogramowanie stosowane do kontroli jakości, wymiarowania, diagnozowania oraz zapobieganiu problemom na produkcji. Oprogramowanie dodatkowo prowadzi operatora przez cały proces pomiarowy oraz nadzoruje jakość zebranych danych.

Dopasowanie

Inspekcja i analiza mierzonych części jest możliwa tylko wtedy, gdy dane cyfrowe są odpowiednio ustawione i zorientowane w przestrzeni 3D. Podczas procesu kontroli jakości mierzony obiekt jest dopasowywany do jego pierwotnego modelu CAD, aby umożliwić porównanie wymiarów referencyjnych i zmierzonych.

Można również dokonać wirtualnej inspekcji po przeanalizowaniu danych otrzymujemy wynik w postaci kolorowej mapy odchyłek prezentujący różnice pomiędzy skanem 3D, a modelem CAD.

PolyWorks | Inspector oferuje wiele opcji  wyrównywania trójwymiarowych danych 3D względem siebie i przeniesienie ich  do wspólnego układu współrzędnych. Wszystkie obsługiwane metody wyrównywania mogą być dostosowywane poprzez zastosowanie dodatkowych parametrów.

Pomiar

Podstawowym zadaniem programu PolyWorks | Inspector jest pozyskanie wymiarów obiektu i obliczenie odchyleń od wymiarów nominalnych. Dzięki niezwykłej elastyczności programu PolyWorks, wymiary można uzyskać z chmur punktów, siatek trójkątów/wielokątów lub punktów zmierzonych sondą. Analizy poprawności kształtu można dokonać również porównując  model CAD ze  zmierzoną częścią.

PolyWorks | Inspector dostarcza kompletny zestaw narzędzi do badań i analizy:

• Powierzchni, granic, przekroju poprzecznego porównywanych części wraz z możliwością zmierzenia nominalną odchyłki
• Wymiary funkcji i elementy sterujące GD&T (ASME Y14.5-2009 i ISO 1101, a także certyfikat PTB)
• Zaawansowane wymiary, takie jak wyrównanie i szczelina, promień profilu, wymiary płata (krawędź natarcia, krawędź spływu i globalne), odstęp montażowy, grubość i inne

PolyWorks | Inspector oferuje również wyniki w czasie rzeczywistym uzyskane za pomocą sondy stykowej, maszyny współrzędnościowej czy ramienia pomiarowego.

Raport

PolyWorks | Inspector zapewnia również wyjątkową metodę raportowania, która gwarantuje dokładność otrzymanych wyników i znacznie przyspiesza kontrolę wielu obiektów.

Elementy raportu, takie jak zrzuty ekranów 3D i tabele wyników, są automatycznie aktualizowane w przypadku zmiany projektu. Istnieje możliwość zmodyfikowania parametrów projektu lub zastąpienia uzyskanych danych bieżącego obiektu danymi z nowego obiektu, wiedząc, że cały raport z inspekcji zostanie automatycznie zaktualizowany.

Udostępnij wyniki kontroli
Przeglądarka PolyWorks | Viewer umożliwia dzielenie sie otrzymanymi wynikami z pozostałymi pracownikami bez konieczności osobistego dostarczania raportu.

Kontrola wielu elementów

Przygotowanie projektu kontroli wielu elementów naraz nigdy nie było tak łatwe. DirectReplay ™ PolyWorks | Inspector dosłownie wykonuje całą prace za Ciebie.

  1. Utwórz projekt kontroli i raport dla pierwszego elementu.
  2. DirectReplay automatycznie odtworzy tę samą kontrolę na kolejnych elementach.
  3. Skoncentruj się na pozyskiwaniu danych pomiarowych 3D kolejnych elementów

Oprogramowanie PolyWorks | Inspector jest tak skonstruowane aby mogło być obsługiwane przez osobę bez specjalistycznej wiedzy.

Monitorowanie procesu za pomocą statystycznej kontroli (SPC – Statistical Process Control)

Dzięki swojej wszechstronności, oprogramowanie PolyWorks | Inspector jest w stanie automatycznie obliczać i aktualizować bazę danych SPC zawierającą obszerne statystyki dla wymiarów obiektów i odchyleń powierzchni. Dzięki informacji z baz danych SPC i powiązanych narzędzi analitycznych, w tym wykresów trendów i map kolorów,użytkownik jest w stanie szybko zdiagnozować problemy związane z produkcją lub montażem jak również zatwierdzić elementy przed produkcją.

POZNAJ INNE NASZE PRODUKTY

MICRON3D
green

Dowiedz się więcej

MICRON3D
color 10MPix

Dowiedz się więcej

MICRON3D
color 24MPix

Dowiedz się więcej

SMARTTECH3D
UNIVERSE

Dowiedz się więcej

SMARTTECH3D
MED

Dowiedz się więcej

Wciąż nie wiesz, który produkt wybrać?

Skontaktuj się z nami!