Kontrola jakości i wymiarów

Nasze skanery posiadają certyfikaty wydane przez niezależne akredytowane laboratorium pomiarowe. Dzięki temu pomiary wykonywane nimi są wiarygodne i referencyjne dla jednostek zewnętrznych. Co jest bardzo ważnym aspektem przy procesach kontroli jakości.

Kontrola jakości może być realizowana na kilka różnych sposobów:

  • kontrola elementu pod względem dokładności wykonania poprzez porównanie go do referencyjnego modelu CAD bądź porównanie pojedynczych wymiarów z dokumentacją płaską
  • porównanie lewej i prawej strony obiektu, np. samochodu
  • sprawdzenie odchyłek geometrycznych na obiekcie
  • obliczanie pola powierzchni, pola powierzchni przekroju lub objętości
  • kontrola zużycia elementu w trakcie użytkowania (porównanie powierzchni roboczych obiektu tuż po wyprodukowaniu i np. po roku użytkowania)
  • sprawdzanie grubości ścianek np. w odlewach
  • sprawdzanie odstępu pomiędzy matrycą i stemplem

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!