Dziękujemy za spotkania i rozmowę o możliwościach wykorzystania naszych najnowszych rozwiązań w Państwa firmach, są one dla nas źródłem inspiracji i motywacją do dalszego działania.

Podczas tegorocznych targów mieliśmy przyjemność zaprezentować najnowsze rozwiązania. Pierwszym z nich jest skaner o najwyższej dostępnej na rynku rozdzielczości – MICRON3D green stereo 20-20MP to najdokładniejszy skaner 3D na rynku. Przeznaczony jest on dla firm, które cenią rozwiązania technologiczne zgodne z Przemysłem 4.0. Dzięki swoim wysokim parametrom, MICRON3D green stereo idealnie nadaje się do kontroli jakości lub inżynierii odwrotnej.

Przeczytaj więcej na //skaner3d.pl/urzadzenia/skanery-3d/micron3d-green-stereo/ 

Prapremierowo zaprezentowaliśmy najnowsze rozwiązania wspierające pomiary 3D skanerami 3D. Dla obiektów wielkogabarytowych była to SMARTTEH3D Photogrametry, a dla obiektów o skomplikowanej strukturze wewnętrznej SMARTTECH3D Touch Probe.

SMARTTECH3D Photogrammetry to przenośny współrzędnościowy system pomiarowy oparty na zdjęciach cyfrowych. Tworzy ona cyfrową mapę znaczników umieszczonych na obiekcie, którą można wykorzystać do bezpośredniej kontroli wymiarowej lub połączyć ze skanowaniem optycznym uzyskując szczegółowy pomiar wybranego pola. Dzięki pełnej integracji ze skanerami SMARTTECH3D możliwe jest skanowanie kluczowych elementów dużych obiektów z dużą dokładnością w tym samym układzie współrzędnych. Przeczytaj więcej na //skaner3d.pl/urzadzenia/skanery-3d/smarttech3d-photogrammetry/

Sercem łączącym wszystkie rozwiązania jest autorskie oprogramowanie SMARTTECH3Dmeasure. Obsługuje ono wszystkie skanery 3D oraz akcesoria produkowane przez polskiego producenta. Ponadto oprogramowanie posiada rewolucyjne funkcje takie jak obsługa milionowych chmur punktów, automatyzacja, przekroje czy wyświetlanie kolorowej mapy odchyłek bezpośrednio na obiekt. Przeczytaj więcej na:  //skaner3d.pl/smarttech3dmeasure-v-20/