SMARTTECH realizuje projekt pod tytułem:  “Rozwój siatki dystrybutorów I ekspansja marki firmy SMARTTECH na rynkach zagranicznych ze
szczególnym uwzględnieniem rynku Stanów Zjednoczonych”

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020/
oś priorytetowa: III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
poddziałanie: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Całkowita wartość projektu 462 650.00 zł

Wartość dofinansowania 346 987.50 zł