Skaner SMARTTECH3D med to urządzenie, które jest odpowiedzią na rosnące wymagania ze strony sektorów zdrowia i bezpieczeństwa. Działa z najbezpieczniejszej technologii pomiaru białym światłem strukturalnym a wynik pomiaru pozwala na szybkie zaplanowanie operacji, dokładną analizę wymiarową zmian skórnych czy stworzenie wizualizacji. Dzięki swojemu wszechstronnemu zastosowaniu może w niedługim czasie stać się podstawowym wyposażeniem szpitali lub klinik.

W ciągu ostatnich kilku lat firma SMARTTECH brała udział w wielu ciekawych projektach związanych z medycyną. Jeden ze szpitali zgłosił się z projektem wynalezienia sposobu na zmierzenie powierzchni ran, pomiarów jej dokładnego kształtu i głębokości oraz wyliczenie objętości surowca jaki powinien być użyty do uzupełnienia ubytku. Dzięki skanerowi SMARTTECH3D med odbyło się to w bezpieczny dla pacjenta, bezinwazyjny sposób a pobrane dane były maksymalnie precyzyjne. Pozwoliło to na szybkie zaplanowanie dalszego procesu leczenia pacjenta.

Medyczny skaner 3D znalazł również zastosowanie przy planowaniu operacji plastycznych. Skanowana była ta część, która wymagała użycia skalpela aby następnie w dedykowanym skanerom 3D oprogramowaniu SMARTTECH3Dmeasure zwizualizować efekt końcowy i przedstawić go pacjentowi. Pozwala to do minimum zredukować ewentualne niedomówienia a pacjent czuje się spokojniejszy gdy wie dokładnie czego może się spodziewać.

Dzięki naszym innowacyjnym skanerom 3D można już teraz szybciej zaplanować operacje, wykonać dokładniejszą analizę wymiarową zmian skórnych, szybciej i lepiej zaprojektować dedykowaną protezę czy też stworzyć bardziej realną i precyzyjną wizualizacje. Z niecierpliwością czekamy na kolejne ciekawe projekty medyczne…