SMARTTECH3D już od lat jest rozpoznawany i doceniany za granicą jako oferujący sprzęt innowacyjny i niezawodny. Stale zwiększa się ilość naszych klientów na rynku światowym, z czego jesteśmy bardzo dumni. Na przełomie roku do tego grona dołączyły trzy uniwersytety w Egipcie, przystępując do naszego programu edukacyjnego i zakupując trzy skanery, które mają zostać wykorzystane w celu nauki i promowania nowych technologii wśród studentów, a także wzbogaci pracownie uniwersyteckie o nowe możliwości digitalizacji i przetwarzania danych.  Kolejny, czwarty skaner został przekazany do naszego dystrybutora, firmy Smart Systems.

Skanery SMARTTECH3D UNIVERSE na innym kontynencie

Za pośrednictwem naszego dystrybutora w Egipcie, mieliśmy szansę zaoferować najnowsze technologie Wydziałom Inżynierii uniwersytetów: El-Alameen University (AIU), King Salman University (KSU) oraz Galala University (GU). SMARTTECH3D UNIVERSE 2 Mpix  oparty jest o skan z wykorzystaniem białego światła strukturalnego LED, z polem pomiarowym 300 x 200 x 210 mm, rozdzielczością 2Mpix i dokładnością pomiaru 0,188 mm (co generuje 28 punktów pomiarowych na mm2). Wykorzystanie technologii pomiaru białym światłem pozwala na dokładne odwzorowanie barwy skanowanego obiektu. Aby umożliwić jak najłatwiejsze korzystanie z naszego skanera w zestawie dostarczyliśmy stolik obrotowy na którym można umieścić skanowany przedmiot w celu jego bezobsługowego zmierzenia oraz laptopa skonfigurowanego z oprogramowaniem SMARTTECH3Dmeasure – pozwala ono nie tylko na zaawansowaną obsługę skanera wraz z stolikiem obrotowym, ale także na obróbkę zebranych danych, tworzenie map odchyleń oraz rzutowanie ich bezpośrednio na skanowany obiekt w czasie rzeczywistym, a także automatyczne generowanie raportów pracy. Placówki zakupiły sprzęt w celach edukacyjnych, dlatego razem ze skanerem otrzymały 20 bezpłatnych licencji oprogramowania SMARTTECH3Dmeasure- mamy nadzieję, że zdecydowanie ułatwi to uczestnictwo w zajęciach ze skanowaniem 3D większej ilości studentów. Ponadto SMARTTECH zaoferował dostęp do ośmiogodzinnego szkolenia online, które ma na celu przekazanie nowym użytkownikom wszystkich możliwości, jakie daje urządzenie.

Drugi model skanera 3D, SMARTTECH3D UNIVERSE 5Mpix, został przekazany do naszego dystrybutora, firmy Smart Systems. Różni się od wyżej opisanego rozdzielczością- umożliwia rejestrację obrazu w 5Mpix. Dokładność pomiaru wynosi 0,117 mm, co daje 73 punkty na mm2. Dystrybutor także otrzymał stolik obrotowy, laptopa z zainstalowanym oprogramowaniem SMARTTECH3Dmeasure.

Edukacja 3D skanerami SMARTTECH3D

Nowa technologia skanowania światłem strukturalnym jest przyszłością metod digitalizacji. Umożliwia tworzenie modeli obiektów zgodnych z oryginałem w najmniejszych detalach,
z jednoczesnym umieszczenie wszystkich punków pomiarowych w układzie współrzędnych. Takie dane nadają się do archiwizacji, inżynierii odwrotnej, konserwacji, kontroli jakości i wiele innych. Bardzo istotna jest więc edukacja w zakresie możliwości skanerów 3D. Jesteśmy dumni, że nasz sprzęt będzie służył szerzeniu wiedzy o możliwościach digitalizacji trójwymiarowej wśród egipskich studentów.
Z niecierpliwością czekamy na efekty podjętych przez uniwersytety projektów.

Czytaj więcej o programie SMARTTECH3D EDU

Czytaj więcej o skanerze SMARTTECH3D UNIVERSE