Podczas kongresu „Metrologia – szansa i wyzwanie przyszłości” Firma SMARTTECH dołączyła do Klastra Metrologicznego  zrzeszającego różne instytucje od biznesu przez naukę po organizację pozarządowe. Porozumienie powstało z inicjatywy Politechniki Świętokrzyskiej oraz Głównego Urzędu Miar.

SMARTTECH, jako firma dostarczająca najnowocześniejsze rozwiązania metrologiczne dla przemysłu, dzięki tej współpracy będzie miała swój wkład w rozwój polskiej innowacyjności i wyznaczanie nowych trendów w branży mającej duże znaczenie dla krajowej gospodarki zgodnie z założeniami idei klastra.

Jak podkreśla prezydent Kielc Bogdan Wenta – Klaster łączy biznes, GUM i naukę. Bardzo ważne jest, aby nauka łączyła się z przemysłem, a zaplecze laboratoryjne powstające w Kielcach da taką możliwość.

Na uroczystość podpisania Deklaracji w sprawie utworzenia Klastra Metrologicznego licznie przybyli przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji biznesowych, uczelni wyższych, instytucji naukowych, a także Rządu RP i władz samorządowych.

– Chcemy wrócić do tych doświadczeń, w których GUM pełnił funkcję wiodącej instytucji badawczo-rozwojowej w dziedzinie metrologii. Utworzenie klastra metrologicznego sprawi, że wszystko to co naukowe, to co metrologiczne będzie wprost przekładane na potrzeby polskiego przemysłu, aby był lepszy i konkurencyjny – tak misję Głównego Urzędu Miar, nawiązując do wcześniejszych wystąpień, zdefiniował prof. Jacek Semaniak, Prezes GUM.

Bardzo cieszy nas fakt że możemy być częścią tego przedsięwzięcia.