Firma SMARTTECH w ramach programu Go to Brand otrzymała  dofinansowanie mające na celu wsparcie działań promocji i eksportu.

Pośród celów statusowych programu Go to Brand jest promowanie marek z najwyższym potencjałem na zyskanie międzynarodowej rozpoznawalności oraz budowa Marki Polskiej Gospodarki w celu stworzenia silnej pozycji Polski na rynkach zagranicznych. W skład działań programu Go to Brand wchodzi internalizacja polskich przedsiębiorstw oraz wzrost innowacyjności polskiej gospodarki.

SMARTTECH ze swoimi nowoczesnymi produktami idealnie wpasowuje się we wspierane przez Unię Europejską branże technologiczne, dlatego firma otrzymała wsparcie które zostanie przeznaczone na rozwój eksportu i działania promocyjne związane z zagraniczną aktywnością przedsiębiorstwa.

Pozyskanie dotacji w programie Go to Brand to duży sukces, gdyż świadczy o potencjale firmy SMARTTECH i wysokim poziomie nasycenia wiedzą wytwarzanych przez przedsiębiorstwo produktów. Tylko najbardziej innowacyjne firmy prowadzące aktywnie badania są w stanie zakwalifikować się do programu i wspólnie tworzyć Marki Polskiej Gospodarki dzięki wsparciu Ministerstwa Rozwoju i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.