Agisoft Metashape
Tworzenie modeli 3D z obrazów cyfrowych

Agisoft Metashape pozwala na budowanie trójwymiarowych modeli bez użycia specjalistycznego sprzętu. Agisoft Metashape przeprowadza fotogrametryczną obróbkę cyfrowych zdjęć i generuje trójwymiarowe dane przestrzenne. Można je wykorzystać m.in.: w aplikacjach GIS, dokumentacji dziedzictwa kultury (np. architektury) i do tworzenia efektów wizualnych, a także do pośrednich pomiarów obiektów różnych rozmiarów.

Modele 3D dla każdego

Technika fotogrametrii cyfrowej wsparta metodami widzenia komputerowego pozwala skorzystać z inteligentnego systemu zautomatyzowanego przetwarzania. Główną jego zaletą jest to, że może być obsługiwany zarówno przez osobę nie mającą zbyt dużego doświadczenia jak i specjalistę będącego w stanie dopasować proces roboczy do licznych, konkretnych zastosowań i różnych typów danych.

Archeologia i dokumentacja
Archeologia coraz częściej polega na metodach fotogrametrycznych, zarówno w przypadku modelowania artefaktów jak i mapowania wykopalisk. Agisoft Metashape jest często wykorzystywany do dokumentacji miejsc archeologicznych, rekonstrukcji i pomiarów dawnych przedmiotów, a nawet do badań roślinności w celu odnalezienia znajdujących się pod ziemią pradawnych ruin.

Efekty wizualne i projektowanie gier
Agisoft Metashape Professional spełnia wszystkie wymagania branży animacyjnej i jest wykorzystywany przy produkcji gier oraz filmów. Najwięcej pochwał zbierają rezultaty obrazowania twarzy i ciała.

Architektura i konserwacja obiektów dziedzictwa kultury
Agisoft Metashape Professional jest wykorzystywany do modelowania elewacji i wnętrza historycznych budynków. Po otrzymaniu ortorektyfikowanych zdjęć takich obiektów, mogą być one użyte do tworzenia wirtualnych wycieczek lub służyć jako makiety ilustrujące muzealne wystawy. Modele 3D częściowo zniszczonych zabytków i artefaktów stanowią miarodajną podstawę do prac konserwacyjnych dzięki niespotykanej dokładności.

Geodezja i mapowanie
Agisoft Metashape Professional to świetne narzędzie do przetwarzania obrazowania lotniczego. Dzięki niemu możliwe jest wygenerowanie gęstej chmury punktów i klasyfikacja do ortomozaik o wysokiej rozdzielczości, jak również wyeksportowanie bardzo szczegółowych Cyfrowych Modeli Powierzchni (DSM) i Terenu (DTM), nie wspominając o dokładnych modelach wielokątowych obiektów dużych rozmiarów.

Górnictwo
Wysoce dokładne modele geometryczne tworzone przez Agisoft Metashape pozwalaja na dokładne pomiary objętości zarówno wykopalisk jak i zwałowisk. Korzystając ze zdjęć lotniczych wykonywanych w odstępach czasu, można kontrolować zmiany objętości, erozję gleby czy cofanie się lodowców. Automatyczna detekcja sygnałów nie-kodowanych oszczędza czas użytkowników w nadzorczych projektach z powtarzalnością obserwacji.

Nadzór rolny i przyrodniczy
Dzięki obsłudze obrazowania panchromatycznego, wielospektralnego i termalnego, Agisoft Metashape Professional przydaje się w projektach uwzględniających dane z niestandardowych źródeł np. zmiany roślinności, analiza gleby, pożary czy badania nocne. Eksportowanie wielospektralnej ortomozaiki umożliwia wyliczenie wskaźników tak jak m.in.: Znormalizowany Różnicowy Wskaźnik Wegetacji (NDVI).

Agisoft Metashape Standard
Firma Agisoft oferuje także mniej zaawansowaną wersję Agisoft Metashape – Standard. Jest to znacznie uproszczone narzędzie, które jest też bardziej przystępne cenowo. Zapraszamy do zapoznania się z uproszczonym porównaniem obu wersji programów Agisoft Metashape.

POZNAJ INNE NASZE PRODUKTY

MICRON3D
green

Dowiedz się więcej

MICRON3D
color 10MPix

Dowiedz się więcej

MICRON3D
color 24MPix

Dowiedz się więcej

SMARTTECH3D
UNIVERSE

Dowiedz się więcej

SMARTTECH3D
MED

Dowiedz się więcej

Wciąż nie wiesz, który produkt wybrać?

Skontaktuj się z nami!