W dniu 15 stycznia br. w siedzibie Integart, w Błoniu k. Wrocławia odbyła się merytoryczna konferencja pn. „Technologie skanowania i druku 3D dla przemysłu i edukacji”.

Dziękujemy za tak duże zainteresowanie, liczne uczestnictwo oraz zaangażowanie i aktywność podczas Panelu eksperckiego, a także inspirujące rozmowy kuluarowe. Cieszy nas fakt, że tematyka konferencji, poświęcona przemysłowym zastosowaniom technologii addytywnych, a także technologii skanowania 3D, jako narzędzia cyfryzacji procesów produkcyjnych oraz rozwiązań edukacyjnych spełniła oczekiwania uczestników. Podczas prezentacji pakietów rozwiązań dla edukacji i przemysłu, prelegenci zaprezentowali potencjał oraz wszechstronność procesu skanowania i druku 3D, na poziomie molekularnym.

Konferencja była swego rodzaju spotkaniem z najnowszej generacji technologią 3D, jako kompleksowego i bezpiecznego wsparcia procesów nauczania, wyzwalającego kreatywność uczniów i przygotowującego ich do nadejścia rewolucji przemysłowej 4.0. oraz kluczowego rozwiązania wspierającego produkcję addytywną: w procesie prototypowania, wizualizacji lub przy krótkich seriach. Dziękujemy za wspólne spotkanie z technologią 3D!