SMARTTECH3D Photogrammetry to rozwiązanie, które znajduje liczne zastosowania w wielu branżach przemysłu, m. in. stoczniowym, lotniczym, motoryzacyjnym czy energetycznym. Może być wykorzystywane do weryfikacji wymiarów komponentów zarówno luźnych, jak i zamontowanych – dane z pomiarów można wykorzystać do analizy kształtu po transporcie lub przemieszczeniu przedmiotu, kontroli dokładności dopasowania elementów, analizy wpływu obciążenia lub innych czynników zewnętrznych na materiał, a także do kontroli zgodności z dokumentacją oraz indentyfikacji uszkodzeń . SMARTTECH3D Photogrammetry sprawdzi się także przy pomiarach wnętrz budynków, np. do celów projektowych.

Fotogrametria opiera się na wysokiej jakości zdjęciach mierzonego obiektu przy zastosowaniu specjalnie zaprojektowanych markerów i wzorców skali. Oznacza to, że na pierwszym etapie procesu użytkownik umieszcza na obiekcie samoprzylepne lub magnetyczne markery wraz z wzorcami skali. Drugi etap uwzględnia wykonanie od kilku do kilkudziesięciu zdjęć z różnych perspektyw w zależności od wielkości i stopnia skomplikowania kształtu obiektu. Zgromadzone dane są przeliczane przez oprogramowanie SMARTTECH3Dmeasure i transformowane do formy mapy markerów. Może ona być wykorzystana do pomiarów punktowych, gdzie taka ilość danych jest wystarczająca lub jako podstawa do dalszych prac ze skanerem 3D i szczegółowej kontroli jakości. W tej sytuacji w celu dalszej analizy użytkownik wykonuje skany 3D, które automatycznie dopasują się do posiadanej mapy markerów.

Zalety systemu są szczególnie widoczne właśnie podczas stosowania go jako dodatkowego modułu do skanerów 3D SMARTTECH. Metryczna mapa markerów, stworzona za pomocą fotogrametrii, jest kompatybilna z chmurami punktów pochodzącymi ze skanerów 3D SMARTTECH. Wszystkie dane umieszczone są w jednym układzie współrzędnych, co umożliwia kompleksową kontrolę jakości całego obiektu wielkogabarytowego (mapa markerów) oraz szczegółowej analizy wybranego fragmentu (skan 3D). Wszystkie te funkcje łączy oprogramowanie SMARTTECH3Dmeasure, które poza pełną integracją wszystkich danych pomiarowych zapewnia także możliwość przeprowadzenia dalszych procesów kontroli jakości na podstawie modelu CAD wraz z wyświetleniem na obiekt kolorowej mapy odchyłek do łatwej i szybkiej weryfikacji miejsc odbiegających od ustalonych wymogów.

System SMARTTECH3D Photogrammetry wpisuje się w standard VDI/VDE 2634. Cechuje go wysoka dokładność 92 mikrometrów i można go wykorzystywać do pomiaru obiektów o gabarytach nawet do 20 m. Ciemny kolor powierzchni obiektu nie jest przeszkodą dla działania systemu SMARTTECH3D Photogrammetry. Jest on również bardzo wygodny w użytkowaniu dzięki niskiej wadze 5 kg, a także niezawodny dzięki odporności na wstrząsy i duże zmiany temperatury. Może być z powodzeniem  stosowany nie tylko w pomieszczeniach zamkniętych, ale także na zewnątrz w świetle dziennym.

Zestaw oferowany przez producenta SMARTTECH zawiera wszystkie elementy konieczne do wykonania pomiaru, takie jak płyta kalibracyjna, wzorce skali i dwa rodzaje markerów, a także specjalne oprogramowanie oraz dedykowany aparat cyfrowy z lampą błyskową ułatwiającą prawidłowe wykonanie zdjęć fotogrametrycznych.

Więcej informacji o nowym rozwiązaniu można znaleźć na stronie //skaner3d.pl/urzadzenia/skanery-3d/smarttech3d-photogrammetry/