Zakłady Mechaniczne “Bumar-Łabędy” zwróciły się do firmy SMARTTECH w celu weryfikacji potencjału stojącego za optyczną kontrolą jakości odlewów wielkogabarytowych. Ze względu na rozmiar zwymiarowanie takich obiektów tradycyjnymi metodami jest bardzo trudne lub praktycznie niemożliwe.

Montaż sprzętu wojskowego wymaga wyprodukowania odlewów wielkogabarytowych wysokiej jakości. Na wytworzenie takiego odlewu i zachowanie jego właściwości użytkowych składa się wiele etapów procesu produkcyjnego. Wszystkie są od siebie zależne i w końcowym efekcie produkcji decydują o konkurencyjności wytwarzanych elementów. Trudno dlatego stworzyć wysokiej jakości produkt odlewniczy bez precyzyjnej inspekcji wymiarowej. Jak pokazał wykonany przez SMARTTECH pomiar, optyczne systemy metrologiczne są idealnym narzędziem do zastosowania w kontroli jakości.

Pomiar przeprowadzono za pośrednictwem optycznego systemu pomiarowego MICRON3D green firmy SMARTTECH. Urządzenie dostarczyło kompleksowej ilości danych na temat wykonania produktu odlewniczego. Wykorzystywana przez skaner 3D technologia zielonego światła LED zapewnia dokładność 0,09 mm na całej mierzonej powierzchni, dzięki czemu zastosowanie skanera 3D umożliwia pozyskiwanie wyników tak precyzyjnych, że niemożliwych do zagwarantowania tradycyjnymi metodami pomiarowymi.

Kontrolę jakości wykonano w oprogramowaniu Geomagic Control, które pozwala zrobić przekrój obiektu, zwymiarować go, zweryfikować grubość i nie tylko. Na potrzeby produktu odlewniczego Zakładów „Bumar-Łabędy” SA zastosowano kontrolę jakości wymiarowej za pośrednictwem porównania modelu referencyjnego CAD z wynikiem pomiaru pod postacią siatki trójkątów. Taka operacja umożliwia stworzenie kolorowej mapy odchyleń wraz z punktowymi odchyleniami i sprawdzenie tolerancji geometrycznej. Dzięki temu bardzo szybko można określić, czy dany produkt odlewniczy spełnia ustalone normy jakościowe.

W trakcie inspekcji uwagę zwróciła na siebie nie tylko wysoka dokładność, ale też niezwykle szybki czas pomiaru. Fabryczna kalibracja urządzenia pomiarowego skraca w wymierny sposób proces kontroli jakości wymiarowej i zabezpiecza przed niepoprawną konfiguracją, która może mieć wpływ na wyniki.


Przeczytaj więcej o Zakładach Mechanicznych “Bumar-Łabędy”.
Przeczytaj więcej o MICRON3D green.
[supsystic-gallery id=’43’]