Już w przyszłym tygodniu startuje nabór wniosków w ramach Działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – BONY NA CYFRYZACJĘ. Jest to doskonała okazja na zakup skanera 3D z dofinansowaniem aż 85%. Skanery 3D SMARTTECH wraz z oprogramowaniem świetnie wpisuję się zarówno w idee Przemysłu 4.0, jak i cyfryzacji przedsiębiorstw. Dodatkowym plusem jest znacznie uproszczona dokumentacja składania wniosku i ryczałtowe rozliczanie, w czym nasz Zespół chętnie Państwu pomoże.

MICRON3D green stereo to najdokładniejszy skaner 3D z oferty firmy SMARTTECH skierowany do zastosowań przemysłowych. Produkt doskonale wpisuje się w potrzeby nowoczesnych przedsiębiorstw ceniących sobie rozwiązania technologiczne w ramach idei Przemysłu 4.0. System dzięki metrologicznej weryfikacji oraz swoim wysokim parametrom idealnie sprawdzi się podczas kontroli jakości i w inżynierii odwrotnej. Dokładność na poziomie 17 mikronów i wytrzymałość skanerów MICRON3D green stereo potwierdzone zostały na testach terenowych przez ekspertów SMARTTECH oraz jednostki niezależne. Skaner został tak zaprojektowany, aby zapewnić użytkownikowi niezawodne działanie przy pełnej mobilności. –  więcej informacji na //skaner3d.pl/urzadzenia/skanery-3d/micron3d-green-stereo/

Skaner MICRON3D green stereo wyposażony jest w dedykowane oprogramowanie SMARTTECH3Dmeasure umożliwiające sterowanie procesem skanowania, zaawansowaną obróbkę wyników oraz funkcje kontrolne.

Oprogramowanie SMARTTECH3Dmeasure połączone ze skanerem pozwala użytkownikowi na natychmiastowe rozpoczęcie kompleksowego procesu digitalizacji mierzonych obiektów prowadząc go przez proces skanowania i przetwarzania danych aż do zamkniętego modelu gotowego do druku 3D lub końcowego raportu kontrolnego w uniwersalnym formacie PDF. Dzięki unikalnym algorytmom zarządzania danymi SMARTTECH3Dmeasure zapewnia płynną pracę na standardowych laptopach z danymi liczącymi nawet ponad 300 milionów punktów w postaci chmury. Wbudowana funkcja dopasowania intensywności projekcji oraz innych parametrów pomiarowych zapewnia możliwość zeskanowania także obiektów o ciemnej lub błyszczącej powierzchni. – więcej informacji na //skaner3d.pl/smarttech3dmeasure-v-20/

Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorstw MŚP na wprowadzenie (wdrożenie) innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych m.in. w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi – więcej informacji o dofinansowaniu na //www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wsparcie-msp-w-obszarze-cyfryzacji-bony-na-cyfryzacje

Poziom dofinansowania:

  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 60 000,00 zł,
  • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 300 000,00 zł.
  • Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Najważniejsze warunki:

  • Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis.
  • Wsparcie będzie przyznawane w formie ryczałtu skalkulowanego przez przedsiębiorcę na podstawie szacunku wydatków do poniesienia w ramach projektu – dzięki czemu Beneficjent nie przeprowadza skomplikowanej i długotrwałej procedury rozliczenia i raportowania projektu.
  • Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu i nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POIR, tj. 31 grudnia 2023 r.

Budżet projektu: 110 mln zł.

Termin naboru: od 20.09.2021 do 20.10.2021r. (w przypadku przekroczenia 120% budżetu w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie może ulec skróceniu).

Zapraszam do kontaktu

Anna Wilczak
Product Manager

tel. kom.: +48 577 775 089
LinkedIn: www.linkedin.com/in/anna-wilczak-0bab0576/