SMARTTTECH3D rozpoczyna międzynarodową współpracę z firmą Verisurf – renomowanym amerykańskim producentem oprogramowania CAD/CAM. Urządzenia oraz oprogramowanie sterujące polskiego producenta wzbogacone zostanie o pakiet oprogramowania pozwalającego na przeprowadzenie procesów kontroli jakości i inżynierii odwrotnej. Ponadto SMARTTTECH będzie odpowiadać za ich instalację i szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania, oraz wsparcie techniczne.

„Nasze wysokiej rozdzielczości skanery wykorzystujące światło strukturalne są w stanie gromadzić niezwykle dokładne informacje na temat geometrii i koloru obiektów. Uważamy, że rozszerzenie możliwości systemu o dodatkowe moduły kontroli jakości oraz inżynierii odwrotnej, które oferuje Verisurf wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu naszych klientów na kompletne systemy gotowe do zaimplementowania w ich organizacji”.” – mówi Anna Gebarska, dyrektor zarządzający SMARTTECH3D.

Połączenie wysokiej klasy skanerów 3D firmy SMARTTECH o potwierdzonej metrologicznie dokładności z oprogramowaniem Verisurf, które pozwala na optymalne wykorzystanie uzyskanych wyników pozwoli użytkownikowi szybko i precyzyjnie sprawdzić każdą część wytworzonego elementu podczas procesu produkcji bezpośrednio na linii produkcyjnej. Jest to doskonały sposób na uniknięcie niepotrzebnych komplikacji i usterek a co za tym idzie optymalizacji kosztów. Dzięki takiemu kompleksowemu podejściu każda część opuszczająca fabrykę jest zunifikowana i wolna od błędów.

„Zgromadzenie wysokiej jakości danych jest kluczowe przy ich późniejszej obróbce. W Verisurf szczycimy się wysokim poziomem umiejętności efektywnego zastosowania danych pomiarowych w dziedzinach takich, jak kontrola jakości, raportowanie, inżynieria odwrotna, czy w aplikacjach do wsparcia produkcji. Nasza współpraca ze SMARTTECH3D będzie dostarczała klientom na całym świecie najlepszych, łatwych w użyciu, opartych na platformie CAD rozwiązań w zakresie skanowania 3D.” – Podkreśla Ernie Husted, Prezes i CEO Verisurf Software.

Oprogramowanie SMARTTECH & Verisurf  SUITE składa się z 3 modułów: CAD, ANALYSIS I REVERSE. Pakiet dostępny jest w wersji edukacyjnej oraz komercyjnej.

Poszczególne moduły zawierają następujące funkcje:

  • CAD – Stanowi fundament wszystkich aplikacji Verisurf i wspiera modelowanie powierzchniowe, modelowanie obiektów pełnych i wymiarowanie 2D. Definicja oparta na modelu (MBD) – obejmuje tworzenie i edycję GD&T modeli 3D zgodne z ISO 10303 i ASME Y14.5. Aplikacja umożliwia import plików w formatach ACIS, AutoCAD, Inventor, IGES, KeyCreator, Parasolid, Rhino, SolidEdge, SolidWorks, Spaceclaim, STEP, STL, VDA formats. Export files in ACIS, AutoCAD, IGES, Parasolid, STEP, ST i VDA.
  • ANALYSIS – Moduł ten umożliwia szybkie i dokładne dopasowanie pomiarów do modelu 3D CAD: Analiza punkt do punktu, punkt do krzywej, punkt do powierzchni, punkt do siatki trójkątów w postaci kolorowej mapy odchyłek, wykresów pudełkowych, adnotacji i raportowania.
  • REVERSE – Moduł jest zestawem zaawansowanych narzędzi dedykowanych inżynierii odwrotnej służących do skanowania i przekształcania danych w modele gotowe do druku 3D oraz modelowania bryłowego. Oprogramowanie umożliwia importowanie, edycję i eksport chmur punktów i siatek STL. Dopasowanie siatek, filtrowanie, wygładzanie, mostkowanie, wypełnianie ubytków, przedłużanie krawędzi, przycinanie, i przekroje, a także tworzenie powierzchni parametrycznych (NURB) poprzez szkicowanie i projekcje krzywych na siatce trójkątów lub poprzez inteligentne dopasowanie prymitywów i tworzenie auto-powierzchni.