W przypadku wymiarowania ludzkiej fizjologii należy czasami zmierzyć człowieka oraz dokonać związanych z ciałem obliczeń. Przykładem jest tutaj wymiarowanie ludzkiej twarzy przed i po zabiegu lub torsu przed założeniem paska i po jego zdjęciu. Pośród takich prac znajduje się także wymiarowanie naturalnego obrzęku nóg w celu weryfikacji wpływu skarpetki uciskowej na ciało.

Pracę badawczą dotyczącą zwymiarowania wpływów na obrzęki kończyn dolnych rozpoczęła firma UNITIKA z Japonii. Firma na co dzień zajmuje się działaniami z zakresu inspekcji wymiarowej oraz kontroli jakości produktów i dóbr codziennej potrzeby. Postanowili oni zbadać naturalny obrzęk nóg w celu weryfikacji wpływu skarpetki uciskowej na ciało. Pierwotnie, stosując tradycyjne metody pomiarowe, badacze prosili ochotników biorących udział w badaniu o nienoszenie skarpetek przez cały dzień w celu zmierzenia naturalnego poziomu obrzęku nogi. Badanie następnie było powtarzane innego dnia jednak już z zakładaną skarpetą uciskową.  W obydwu przypadkach pomiar był wykonywany rano i wieczorem za pomocą pojemnika z wodą w celu wyliczenia objętości na podstawie wypełnienia.

Szybko jednak okazało się, że wykonanie w ten sposób obliczeń jest niezwykle trudne, gdyż różnice w objętościach nóg są zbyt małe na dokładne zwymiarowanie tradycyjnymi metodami z pojemnikiem z wodą. Firma UNITIKA postanowiła więc użyć do projektu precyzyjnego urządzenia zdolnego wykonywać dokładne pomiary wraz z możliwością dokonania porównania pomiędzy wpływem poszczególnych produktów tekstylnych na obrzęk w określonym punkcie pomiarowym. Zdecydowano się więc na skaner SMARTTECH3D med., który jest nie tylko dokładny ale także w pełni bezpieczny dla skóry.

Przeprowadzona analiza nie tylko umożliwiła dokonanie oceny skuteczności produktów tekstylnych, ale także dostarczyła mnóstwo dodatkowych danych. Dołączone do optycznego skanera 3D oprogramowanie SMARTTECH3Dmeasure umożliwiło również policzenie średnicy obwodu nogi w stanie spoczynku na potrzeby dalszych badań. Oprócz tego dzięki możliwości przechowywania modeli 3D firma UNITIKA jest w stanie przeprowadzić następne badania bez ponownego angażowania ochotników, redukując w ten sposób koszty oraz potrzebny czas.