Dyrektor Marzena Chodkowska w imieniu Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie podpisała umowę o współpracy z Krzysztofem Gębarskim, prezesem firmy SMARTTECH, tym samym oficjalnie dołączając do programu SMARTTECH 3D EDU.

Współpraca zawarta pomiędzy Zespołem Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica a firmą SMARTTECH udostępniła placówce dostęp do najnowocześniejszych optycznych technologii pomiarowych w ramach specjalnego programu SMARTTECH 3D EDU.

Dołączenie Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica do programu SMARTTECH 3D EDU jest naturalnym przedłużeniem dotychczasowej współpracy z firmą SMARTTECH, w ramach której szkoła zakupiła do celów edukacyjnych optyczny skaner scan3D UNIVERSE. Dodatkowo firma SMARTTECH przeprowadziła interesujące dla uczniów zajęcia mające za zadanie zaprezentować możliwości skanerów i stojących za nimi technologii 3D.

SMARTTECH 3D EDU

Program SMARTTECH 3D EDU ma na celu rozszerzenie współpracy firmy SMARTTECH z ośrodkami edukacyjnymi. Szkoły, uczelnie i jednostki badawcze dzięki przystąpieniu do programu zyskują:

  • możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach,
  • zajęcia ze sprzętem i oprogramowaniem,
  • możliwość współpracy przy projektach naukowych,
  • bezpłatne konsultacje i doradztwo przy pisaniu prac dyplomowych,
  • specjalnie przygotowaną ofertę cenową na skanery 3D i pakiet oprogramowania.

SMARTTECH w ramach programu SMARTTECH 3D EDU wdrożył optyczne systemy pomiarowe na ponad 30 uczelniach, między innymi: Uniwersytecie Rzeszowskim, Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na Politechnice Krakowskiej powstała również pracownia skanowania 3D, dzięki niej wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z możliwościami polskich skanerów 3D.


Dowiedz się więcej o programie SMARTTECH 3D EDU.
Zapoznaj się z ulotką informacyjną programu SMARTTECH 3D EDU.

W szkole otworzono pracownię skanowania i druku 3D pod patronatem firmy SMARTTECH. Dzięki temu uczniowie mają styczność z najnowocześniejszymi technologiami pomiarów optycznych i mogą uczyć się bezpośrednio od ekspertów polskiego producenta.