Politechnika Warszawska przeprowadziła badania związane z zastosowaniem skanerów 3D w lotnictwie. Jak pokazują wyniki, producenci samolotów mogą wiele zyskać dzięki optycznym systemom pomiarowym ze względu na możliwość precyzyjnego zwymiarowania części, a wraz z tym przeprowadzenia inżynierii odwrotnej i kontroli jakości.

Badacze z Politechniki Poznańskiej potwierdzili potencjalne zastosowania skanerów 3D w sektorze lotniczym. Dostępny poniżej artykuł prezentuje wykorzystanie optycznych maszyn pomiarowych w celu przeprowadzenia rekonstrukcji geometrii na podstawie rzeczywistego modelu samolotu do badań flatterowych. Autorzy demonstrują poszczególne stadia skanowania białym światłem strukturalnym i późniejsze procesowanie danych.

Opisana rekonstrukcja wykorzystała inżynierię odwrotną w celu pozyskania geometrii samolotu I-22 Iryda. W trakcie procesu pojawiły się wyzwania związane z wielkością modelu i powierzchnią swobodną skrzydeł. Wyniki jednak potwierdziły korzyści z zastosowania skanera 3D przy rekonstrukcji.

Jedną z zalet jest możliwość przeprowadzenia badań flatterowych na uzyskanej geometrii. Wysoka dokładność skanerów 3D firmy SMARTTECH umożliwia stworzenie wirtualnego modelu tak precyzyjnego, że nie ma przeciwwskazań przed przeprowadzeniem nad nim prób aeroelastycznych w specjalistycznym oprogramowaniu.

Dodatkowo technologia skanowania 3D jest w szczególności użyteczna w sytuacji, w której nie posiadamy dokumentacji technicznej badanego obiektu. Efektem pomiaru jest trójwymiarowy model powierzchniowy NURBS kompatybilny z systemami CAD, który można zastosować w dalszych analizach.

Pośród innych potencjalnych korzyści płynących z zastosowania skanerów 3D jest możliwość przeprowadzenia dokładnej kontroli jakości. Pomiar światłem strukturalnym umożliwia precyzyjną inspekcję obiektów o powierzchni swobodnej, co jest niemożliwe do wykonania przy wykorzystaniu tradycyjnych metod pomiarowych.

W celu przeczytania całego raportu na temat zastosowania skanerów 3D w branży lotniczej należy kliknąć na link poniżej.


Przeczytaj pełną wersję raportu
pdf
Opracowanie_komputerowej_geometrii_CAD_modelu_samolotu.pdf


Przeczytaj więcej o o współpracy SMARTTECH Z MTU.
Przeczytaj więcej o zastosowaniu skanerów 3D w lotnictwie.